Związek Powiatów Polskich: Dlaczego sprzęt komputerowy ma trafić tylko do szkół podstawowych w gminach?

„Należy wskazać, że największe zapotrzebowanie na sprzęt do nauczania zdalnego będzie właśnie na poziomie starszych klas, w tym zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych”- czytamy w oświadczeniu Związku Powiatów Polskich, który sprzeciwia się ograniczeniu pomocy z rządowego programu „Zdalna szkoła+” do gmin.

Samorządowcy podkreślają, że powiaty również wspierają rodziny, więc nie ma żadnego powodu, by wyłączać je z listy beneficjentów. „Wcześniejsza edycja programu opierała się na dystrybucji niezbędnego sprzętu w oparciu o szkoły, a nie system ośrodków pomocy społecznej – argumentuje ZPP.

Związek Powiatów Polskich wyraził dezaprobatę co do wykluczenia samorządów powiatowych z programu „Zdalna szkoła +”. Zobacz 👇

Opublikowany przez Związek Powiatów Polskich Czwartek, 14 maja 2020

 

„Co więcej, tak przyjęte kryterium, jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości, odbierając możliwość skorzystania z pomocy uczniom szkół ponadpodstawowych.

„Nie sposób więc przyjąć –jak to wskazano w komunikacie prasowym –że druga edycja programu niemal niczym nie różni się od pierwszej, skoro wyklucza z grupy podmiotów mogących skorzystać ze wsparcia  ponad 300 samorządów, będących jednymi z głównych organów prowadzących szkoły w naszym kraju” – czytamy.

ZPP argumentuje, że zakupiony w wyniku dofinansowania sprzęt po okresie wypożyczenia uczniom lub nauczycielom trafi w zasoby szkół prowadzonych przez samorząd, który je zakupił.

„Biorąc zaś pod uwagę aktualną sytuację –do 24 maja br. obowiązuje czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a resort edukacji planuje znoszenie ograniczeń poczynając od uczniów najmłodszych –należy wskazać, że największe zapotrzebowanie na sprzęt do nauczania zdalnego będzie właśnie na poziomie starszych klas, w tym zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych” – zaznaczono.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia samorządy mogą się ubiegać o środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zdalnym kształceniu. Ministerstwo Cyfryzacji zagwarantowało na ten cel 186 mln zł. Kilka dni temu ruszyła druga tura programu „Zdalna szkoła plus” w wysokości 180 mln zł.

(JK, GN)

MEN: Podczas klasyfikacji nauczyciele mogą brać pod uwagę zaangażowanie uczniów w kształcenie zdalne

ZNP: Rząd odpowiedział na nasz apel o zabezpieczenie sprzętowe kształcenia online