25 września w Dąbrowie Górniczej odbędzie się XVII Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli ZNP

„Współczesne wyzwania dla młodego nauczyciela, jak im sprostać?” – to temat przewodni XVII Ogólnopolskiego Zlotu Młodych Nauczycieli ZNP, który odbędzie się w sobotę 25 września w Dąbrowie Górniczej.

Zlot organizują Oddziałowy  Klub Młodego Nauczyciela w Dąbrowie Górniczej, Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela oraz Centralny Klub Młodego Nauczyciela

„Podczas zlotu przewidujemy konferencję poświęconą współczesnym wyzwaniom dla młodego nauczyciela, wymianę doświadczeń między Klubami Młodego Nauczyciela, konsultacje z prawnikiem Okręgu Śląskiego ZNP, atrakcje w plenerze” – czytamy w zaproszeniu.

W ostatnim wydaniu Głosu (nr 38 z 22 września) Szymon Lepper, przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela napisał o konieczności docierania poza środowisko oświatowe z przekazem o destrukcyjnym wpływie zmian proponowanych przez MEiN Przemysława Czarnka

„Ograniczając się do własnego środowiska i nie przebijając się z naszą narracją na zewnątrz, do rodziców, uczniów, polityków, ludzi nie związanych z edukacją, czy szerzej do społeczeństwa, nie możemy liczyć na wysłuchanie naszych żądań. Skuteczność jest nierozerwalnie związana z przekonaniem decydentów lub wystarczającej liczby ludzi, która swoją masą wywrze nacisk na decydentów, do swoich racji” – przekonuje.

(JK, GN)

Konsultacje społeczne w sprawie lex Czarnek

„Twoja kolej! Nauczyciele dla odnowienia związków zawodowych”. Seminarium CKMN

Szymon Lepper: Musimy wspólnie wzmacniać i odnawiać związki zawodowe