28 kwietnia przypada światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W niedzielę 28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a ruch związkowy upamiętnia go także jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku wydarzenie jest obchodzone pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”. Według najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z powodu nadmiernego przegrzania dochodzi rocznie do 22,87 mln wypadków

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze i bardziej dotkliwe w skutkach, mają ogromny wpływ na kondycję zdrowotną oraz psychiczną pracowników, a tym samym na sytuację finansową przedsiębiorstw. Stąd hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest właśnie „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy szereg organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw organizuje własne wydarzenia.

23 kwietnia br. obchodom została poświęcona uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy (ROP) przy Sejmie RP z udziałem m.in prezesa ZNP Sławomira Broniarza i przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego.

29 kwietnia związkowcy uczczą pamięć ofiar wypadków przy pracy zapaleniem zniczy przed siedzibą OPZZ w Warszawie. Warto w tym miejscu przypomnieć hasło kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych „Zero wypadków śmiertelnych w pracy”, wzywającej do podejmowania działań na rzecz całkowitej eliminacji wypadkowości w pracy.

Autorzy raportu MOP pt. „Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jak nadążyć za zmieniającymi się zagrożeniami i ryzykiem w środowisku pracy”, opublikowanym z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, ostrzegają, że zmiany klimatu mogą prowadzić do wzrostu liczby urazów i chorób wywołanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak huragany, powodzie i susze.

Co istotne, to właśnie pracownicy często jako pierwsi są narażeni na zagrożenia, przez dłuższy czas i z większą intensywnością niż ogół populacji. MOP wskazuje też sześć najistotniejszych skutków zmian klimatycznych przynoszących negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników: zbyt wysoką temperaturę, promieniowanie UV, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy, choroby wektorowe (czyli choroby przenoszone przez komary, kleszcze, pchły itp.), środki chemiczne stosowane w rolnictwie.

Zaobserwowano również wzrost zachorowań wśród pracowników na nowotwory, choroby układu krążenia i układu oddechowego. Częściej dochodzi też do zwyrodnienia plamki żółtej i innych problemów ze zdrowiem oczu wywołanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV. Pracownicy z większą częstotliwością komunikują także problemy ze zdrowiem psychicznym.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy został proklamowany w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych.

Więcej Informacji na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego tutaj

(GN)

MEN nowelizuje rozporządzenie ws. szkolnego BHP. Szkoły muszą zapewnić uczniom mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy

W piątek 28 kwietnia światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

GUS: Spada liczba wypadków w pracy. A jak to wygląda w edukacji?