MEN nowelizuje rozporządzenie ws. szkolnego BHP. Szkoły muszą zapewnić uczniom mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy

Szkoły muszą zapewnić mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy. Na dziś przepisy nie wskazują, jakie środki higieniczne muszą się znajdować w szkolnych toaletach. Dlatego MEN przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Projekt przekazano do konsultacji społecznych.

„Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania § 8 ust. 1 rozporządzenia w zakresie środków higieny osobistej, jakie należy zapewnić w szkołach i placówkach systemu oświaty. Obecnie zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych szkół i placówek należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, przy czym ww. przepis nie precyzuje, jakiego rodzaju mają to być środki higieny osobistej. Projektowana zmiana doprecyzowuje, że środki higieny osobistej to przede wszystkim mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy” – czytamy m.in. w uzasadnieniu projektu.

MEN przypomniało też, że Główny Inspektorat Sanitarny w 2023 r. wydał „Raport o stanie sanitarnym kraju”  który zawiera dane na dzień 31 grudnia 2022 r. Badano m.in. zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej.

„W związku z uchybieniami dotyczącymi niezapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2022 r. wydały 568 decyzji administracyjnych (w 2021 r. – 291). W porównaniu z 2021 r. więcej placówek wykazało brak wyposażenia w środki higieny osobistej np. brakowało papieru toaletowego, mydła w płynie w dozownikach, ręczników papierowych do suszenia rąk” – wskazano.

Projekt znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji  tutaj

(GN)

Ankieta Głosu. Zapraszamy do udziału w głosowaniu:

Nauczycielu, jak nowe przepisy dotyczące (nie)zadawania prac domowych wpłyną na Twoją pracę z uczniami?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Rozporządzenie MEN ws. zmian w pracach domowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

RPO apeluje do MEiN o zapewnienie darmowych środków higieny osobistej dla dziewcząt w szkołach

Czy w szkole są środki czystości? ZNP zwraca się do społecznych inspektorów pracy o sprawdzenie stanu przygotowania szkół

ZNP rusza z akcją „Nauczycielu, Nauczycielko nie sponsoruj swojego warsztatu pracy!”