81. rocznica przemianowania ZWZ na AK. Członkowie ZNP w Armii Krajowej

Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową nastąpiło 14 lutego 1942 r. na rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego. W tym roku przypada 81. rocznica tego wydarzenia*

Armia Krajowa była zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego i częścią Polskich Sił Zbrojnych w kraju. W jej szeregach aktywnie działali również członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w czasie okupacji przyjął kryptonim Tajna Organizacja Nauczycielska (TON).

Mimo wielu publikacji oraz inicjatyw związanych z podtrzymywaniem pamięci o bohaterach II wojny światowej, fakty dotyczące związków ZNP/TON z Polskim Państwem Podziemnym i AK są nadal zbyt mało znane w społeczeństwie, a nawet wśród członków naszej organizacji. Dlatego trzeba o tym przypominać.

Do najbardziej znanych członków ZNP w szeregach AK można zaliczyć:

>> ppor. Zdzisławę Bytnar ps. Sławska, matkę „Rudego”, współorganizatorkę Powstańczej Poczty Polowej w czasie Powstania Warszawskiego;

>> ppor. Aleksandra Kamińskiego, szefa Biura Informacji i Propagandy KG AK w okręgu warszawskim, autora „Kamieni na szaniec”;

>> por. Adama Smulikowskiego (syna wiceprezesa ZNP), żołnierza Września 1939 r., który w czasie okupacji działał w łączności AK na kraj i zagranicę.

Szacuje się, że ogółem w działania PPP i TON zaangażowanych było blisko 40 tys. nauczycieli, natomiast ok. 20-25 tys. było żołnierzami AK.

Dr Piotr Wierzbicki

ZNP Kraków-Śródmieście

*Artykuł z najnowszego wydania Głosu (nr 7 z 15 lutego). Więcej na ten temat – w kolejnym numerze. Więcej tekstów historycznych pod tym linkiem: https://glos.pl/tag/nasza-historia

Na zdjęciu: Pomnik Nauczycieli Tajnego Nauczania na warszawskim Powiślu. W tym miejscu co roku 1 września czcimy pamięć bohaterów Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

 

Wspomnienie o Adamie Smulikowskim (1906-1989) – działaczu ZNP i żołnierzu Armii Krajowej

Bojownicy niepodległości. Tajna Organizacja Nauczycielska – kryptonim Związku Nauczycielstwa Polskiego (1939-1945)

Medale AK dla przedstawicieli ZNP w Krakowie