86 lat temu na Uniwersytecie Warszawskim zostało wprowadzone tzw. getto ławkowe

5 października 1937 roku rektor Uniwersytetu Warszawskiego Włodzimierz Antoniewicz wprowadził „zarządzenie o porządku zajmowania miejsc”, czyli tzw. getto ławkowe na tej uczelni. Osobom pochodzenia żydowskiego wyznaczano konkretne miejsca, które wolno im było zajmować podczas zajęć. W maju br. na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu odsłonięto w maju tablicę upamiętniającą ofiary getta ławkowego.

Rok akademicki 1937/1938 był pierwszym, któremu towarzyszył oficjalny i odgórny antysemityzm na uczelniach międzywojennej Polski.

Przypomnijmy, że polskie nacjonalistyczne organizacje młodzieżowe w II RP dążyły do ograniczenia (numerus clausus) lub całkowitego wyeliminowania (numerus nullus) młodzieży żydowskiej z wyższych uczelni. Urządzano burdy, które dezorganizowały naukę, często kończyły się fizycznym poszkodowaniem uczestników, zwłaszcza Żydów, a niekiedy ich śmiercią.

Oficjalny postulat stosowania getta ławkowego został wysunięty w 1933 r.; akcja ta nasiliła się w październiku 1935 r., do czego zachętę stanowiły zarządzenia dwóch dziekanów Politechniki Lwowskiej, którzy wprowadzili rozdział miejsc na salach wykładowych (przeciw temu protestowało wielu profesorów).

W 1937 r. getta ławkowe zostały wprowadzone przez większość rektorów wyższych uczelni za zgodą ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciecha Świętosławskiego, m.in. 5 października 1937 r. rektor Uniwersytetu Warszawskiego Włodzimierz Antoniewicz wprowadził getto ławkowe na tej uczelni, co spotkało się z protestami znacznej części profesorów i rozmaitymi formami protestu ze strony studentów żydowskich i przeciwników nacjonalizmu.

Podobne zarządzenia wydawali rektorzy innych uczelni. Przeciwko gettom ławkowym protestowało bezskutecznie wielu wybitnych uczonych polskich, m.in. filozof Tadeusz Kotarbiński.

(GN)

Na kampusie UW odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary getta ławkowego

Niechlubna rocznica. 85 lat temu na polskich uczelniach wprowadzono tzw. getto ławkowe

Nasza historia. Wydarzyło się 85 lat temu w Łodzi…