Agnieszka Jankowiak-Maik, czyli „Babka od histy” z medalem Wolności Słowa

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się w poniedziałek wieczorem pierwsza gala wręczenia Medalu Wolności Słowa. Fundacja Grand Press uhonorowała medalami troje z dziewięciorga kandydatek i kandydatów do medalu, wskazanych przez polskie fundacje, stowarzyszenia, redakcje oraz internautów. W kategorii Obywatel Medal Wolności Słowa otrzymała Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii i popularna blogerka znana jako„Babka od histy”. Gratulujemy!

„Interpretuję ten wspaniały medal jako pochylenie się nad edukacją i nad tysiącami nauczycieli i nauczycielek, ale też organizacji pozarządowych, które o tę edukację walczą. Chciałabym wystąpić w imieniu tych wszystkich ludzi i po prostu im podziękować. Że mają siłę, że mają odwagę mówić o tym, że edukacja JEST najważniejsza. Edukacja jest fundamentem. Niesie nas do przyszłości. I od nas – tu i teraz – zależy, jak ta przyszłość będzie wyglądała” – powiedziała m.in. laureatka.

„Tym milej mi powiedzieć, że ruszyła ostatnio kampania Wolna Szkoła, która punktuje wszystkie te naprawdę złe rzeczy, które planuje ministerstwo już od września. Minister Czarnek wyraźnie powiedział, że szykuje nam niespodzianki…. Ja bym tego niespodzianką nie nazwała. Raczej bombą, ponieważ zamierza zmienić ustrój oświaty w Polsce” – podkreśliła.

„To nie przypadek, że otrzymała w tym roku Nagrodę im. Ireny Sendlerowej >>za naprawianie świata<< Naprawia świat, bo nie boi się zabierać głosu w obronie praw uczniów. Swoją postawą daje im najlepszą lekcję, której temat mógłby brzmieć: >>Samodzielność myślenia to cnota<< – czytamy o Agnieszce Jankowiak -Maik medalu na stronie press.pl.

„Jej programy i akcje łączą edukację ze sztuką i nowoczesnymi mediami, a także – co dziś w szkole wydaje się najważniejsze – z zaangażowaniem obywatelskim i mądrym rozumieniem zmian współczesnego świata. Nie milczała, gdy politycy atakowali mniejszości seksualne i zawsze śmiało reagowała na próby propagandowego wykorzystywania historii w szkołach, ale i szerzej – politycznego wykorzystywania całego systemu edukacji” – argumentuje redakcja.

„Nauczyciele tacy jak Agnieszka Jankowiak-Maik, znana też jako Babka od histy, są gwarancją, że dla naszych dzieci >>wolność słowa<< nie będzie tylko pustym hasłem” – podkreślono.

Zgodnie z regulaminem wyróżnienie Medalem Wolności Słowa otrzymują osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in.: obywatelską, społeczną; kulturalną, artystyczną, naukową; dziennikarską i publicystyczną.

Medale zostały wręczone w trzech kategoriach: Media, Instytucja i Obywatel. Zwycięzcami kolejno zostali Adam Bodnar, Andrzej Poczobut oraz właśnie Agnieszka Jankowiak–Maik. Przyznano także nagrodę specjalną Marianowi Turskiemu – medal za Bycie Świadkiem.

(JK, GN)

Fot: Wolna Szkoła

#CzarnekChallenge. W sieci rozwija się akcja Agnieszki Jankowiak-Maik. Każdy może napisać dlaczego Czarnek powinien odejść

A. Jankowiak-Maik: My mówimy, że potrzebujemy autonomii i wzmocnienia samorządów, a oni chcą nas dociskać

Agnieszka Jankowiak-Maik laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej