Ankieta ZNP. Szkolna biurokracja to nadal duży problem

Wysłanie do szkół pisma z przykładami zbędnych dokumentów to zbyt mało, by odbiurokratyzować pracę nauczycieli – tak o działaniach MEiN z końca 2021 r. mówi zdecydowana większość uczestników badania ZNP.

Znamy wyniki ankiety, w której Związek zapytał o ocenę działań MEiN dotyczących ograniczenia obowiązków nauczycieli związanych z dokumentowaniem ich pracy. Przypomnijmy, że ZNP domagał się przedstawienia przez resort edukacji wykazu dokumentów wymaganych prawem, wówczas byłoby automatycznie wiadomo, co w obecnej szkolnej „papierologii” jest zbędne.

16 listopada 2021 r. ministerstwo wysłało do dyrektorów szkół oraz organów prowadzących pismo z przykładami dokumentów, których tworzenie nie jest wymagane. Czy spowodowało to ograniczenie biurokracji? Związek przeprowadził od 29 marca do 31 maja ankietę online w tej sprawie. Wzięło w niej udział 10 620 ognisk ZNP. Zadano cztery pytania. Odpowiedzi na nie przedstawiają się następująco:

>> 84,3 proc. nauczycieli jest znana treść pisma resortu edukacji dotycząca odbiurokratyzowania pracy szkół/placówek;

>> 79,1 proc. respondentów odpowiedziało, że wysłanie pisma tej treści nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i nie wpłynęło na zmniejszenie biurokracji;

>> 42 proc. respondentów stwierdziło, że obszary dydaktyczny i wychowawczy szkoły generują nadmierną biurokrację;

>> 96,6 proc. nauczycieli widzi potrzebę kontynuowania przez ministerstwo działań w celu dalszego odbiurokratyzowania pracy szkół/placówek.

Podsumowując te wyniki, ZNP ponownie zwrócił się do szefa MEiN z wnioskiem o opracowanie zestawu dokumentów niezbędnych w pracy szkoły wynikających z przepisów prawa. Związek deklaruje gotowość współpracy w tym zakresie.

Komunikat ZNP w tej sprawie znajduje się tutaj

(GN)

ZNP przeprowadza ankietę na temat biurokracji w szkołach

Krzysztof Baszczyński: ZNP przedstawi rekomendację ws. walki z biurokracją w szkołach. Trwa analiza zestawienia MEiN

Walka z biurokracją. MEiN rozesłało do dyrektorów szkół wykaz dokumentów, które są zbędne