Badanie: Polskie nastolatki chcą być youtuberkami, instagramerkami, tiktokerkami

Matki i córki rozmijają się w swoich marzeniach nt. przyszłych zawodów córek -wynika z badania „Aspiracje dziewczynek w Polsce”, zrealizowanego dla nowo powstającej organizacji Inspiring Girls Polska, będącej częścią międzynarodowej grupy.

Niemal połowa dziewcząt (48 proc.) w wieku 10-15 lat uznała prowadzenie kanału w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, Instagram czy Tiktok, za atrakcyjne zajęcie zawodowe, w którym widzą siebie w przyszłości.

„Zawód youtuberka nie istnieje w oficjalnej klasyfikacji zawodów GUS, dlatego nie dziwi fakt, że matki dziewczynek czterokrotnie rzadziej (12 proc.) niż ich córki wskazywały to zajęcie jako preferowane” – tłumaczy Marta Rybicka, Senior Business Director w agencji badawczej IQS.

44 proc. matek podało przynajmniej jeden taki sam zawód, jaki wskazała również ich córka. Na liście TOP3 zawodów, co do których zarówno matki, jak i córki wykazywały największą zgodność, znajdują się jeszcze graficzka komputerowa (zaliczana do zawodów przyszłości) oraz zawody prawnicze, takie jak: adwokatka, notariuszka czy prokuratorka.

„Działania Fundacji Inspiring Girls Polska, której misją jest zwiększanie aspiracji, pewności siebie i sprawczości polskich dziewczynek, zaczynamy od diagnozy społecznej pokolenia 10-15+. Chcemy dowiedzieć się, jakie aspiracje mają polskie nastolatki, kto im imponuje, kim chciałyby zostać w przyszłości ale też jak spędzają wolny czas, jakie mają problemy w domu i szkole” – komentuje Eliza Durka, fundatorka i prezeska Inspiring Girls Polska.

Wyniki badania wykazały sporą rozbieżność matek i córek w wyborze zawodów przyszłości, postrzeganych jako bardziej męskie. Chodzi tu w szczególności o specjalistów z branży IT, analityków big data/data scientist, czy zawodowych gamerów lub esportowców.

Duże rozbieżności w opiniach matek i córek wywołuje także kwestia kontynuacji nauki na studiach wyższych. Zdecydowanie więcej matek (86 proc.) niż córek (58 proc.) dostrzega potrzebę ukończenia studiów wyższych.

Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że dla młodych dziewcząt studiowanie to odległa przyszłość. Stąd tak częsta w grupie badanych dziewcząt odpowiedź ‘nie wiem’ udzielona na pytanie o chęć kontynuacji nauki na studiach (39 proc.).

Weterynaria, kosmetologia i filologia angielska to trzy kierunki studiów wybierane w obu badanych grupach najczęściej. Dziewczynkom brakuje inspirujących wzorców i zdane są na media społecznościowe.

Badanie „Aspiracje dziewczynek w Polsce” przeprowadzone zostało przez agencję badawczą IQS na zlecenie Inspiring Girls Polska. Badanie przeprowadzono w dniach 2-5 marca 2021 r. metodą CAWI na N=500 osobowej reprezentatywnej próbie dziewcząt w wieku 10-15 lat oraz ich matek.

(JK, GN)

Jaki zawód wybrać? MEiN przygotowało prognozę

Dziś Dzień Kobiet. To ważne święto w szkolnym kalendarzu, bo „edukacja jest kobietą”