Badanie: Przygnębiający obraz polskich nastolatków. Niska samoocena i problemy ze zdrowiem

Polskie nastolatki zajmują ostatnie miejsce w rankingu 43 krajów mając najwyższy wskaźnik negatywnego postrzegania własnego ciała. Polska młodzież plasuje się też na przedostatnich pozycjach w rankingu oceny swojego zdrowia.

Raport pt. “Spotlight on Adolescent Health and well-being” opublikowany przez międzynarodową sieć badawczą HBSC (Health Behaviour in School-age Children), który powstał we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia gromadzi obszerne dane na temat zdrowia fizycznego, relacji społecznych i dobrego samopoczucia psychicznego 227 441 uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat z ponad 40 krajów Ameryki Północnej i Europy.

Dane ujawniają, że samoocena zdrowia i zadowolenia z życia u polskich nastolatków pogarsza się wraz z wiekiem. Ma to odzwierciedlenie także w niekorzystnym stylu życia. Polskie nastolatki źle postrzegają swój wygląd i zdrowie oraz relacje z rodzicami. Przy czym dziewczęta są szczególnie narażone w zakresie dobrostanu psychicznego w porównaniu z chłopcami.

W wieku 11 lat za grube lub zbyt grube uważało się 39 proc. dziewcząt, w wieku 13 lat – 49 proc., zaś w wieku 15 lat dotyczyło to 52 procent. Coraz gorzej wygląda to też u chłopców – w wieku 11 i 13 lat Polska znajduje się na 2. pozycji w rankingu, zaś w wieku 15 lat na 1. pozycji, z najwyższym wskaźnikiem w rankingu 43 krajów.

Jak wynika z badań, polska młodzież źle wypada także pod kątem odczuwania wsparcia ze strony rodziny nauczycieli i rówieśników. W krajach objętych badaniem, co czwarty nastolatek zgłasza uczucie zdenerwowania, rozdrażnienia lub trudności w zasypianiu co najmniej raz w tygodniu.

Warto podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone przed wybuchem pandemii COVID 19. Dopiero kolejne będzie odzwierciedlać wpływ pandemii na życie młodych ludzi. Omówienie aktualnego raportu znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Ruszyła akcja społeczna skierowana do młodzieży w dobie pandemii koronawirusa: „Jesteście dla nas ważni”

CBOS: Coraz więcej młodych ludzi ma depresję i myśli samobójcze