Blisko 1,2 mln studentów rozpoczyna nowy rok akademicki

Na uczelniach wyższych w całym kraju odbywają się uroczyste inauguracje nowego roku akademickiego 2022.23. Według danych udostępnionych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) w Polsce jest blisko 100 tys. nauczycieli akademickich, ok. 28,5 tys. doktorantów i blisko 1,2 mln studentów.

Oficjalnie rok akademicki 2022/2023 rozpoczął się 1 października 2022 roku i kończy się 30 września 2023 roku. Dzieli się na dwa semestry: zimowy – trwający od 1 października 2022 roku do 26 lutego 2023 roku, oraz letni – trwający od 27 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku.

Żacy studiują na 369 uczelniach: 131 publicznych, 221 niepublicznych i 17 kościelnych. Wśród kadry akademickiej w Polsce jest ok. 9,7 tys. profesorów, ponad 21 tys. doktorów habilitowanych i ok. 45,8 tys. doktorów. To najnowsze dostępne dane – za grudzień 2021 r.

W roku akademickim 2021/2022 r. studiowało w Polsce prawie 86 tys. cudzoziemców. Ponad połowa z nich pochodzi z państw sąsiadujących – przede wszystkim z Ukrainy (36 tys.) i z Białorusi (11 tys.).

Podobne dane podawał Główny Urząd Statystyczny:

GUS: Rośnie liczba studentów na polskich uczelniach. Głównie za sprawą Ukraińców

Jak wynika z kolei raportu „Portfel Studenta 2022” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, obecnie w 2022 r. uśrednione wydatki przeciętnego studenta wynoszą 3177 zł miesięcznie , czyli o 16 proc. (a nominalnie o 437 zł) więcej niż przed rokiem.

Wpływ na ten stan mają m.in. coraz wyższe opłaty ponoszone za wynajmowane mieszkania i pokoje, także te w akademikach.

(JK, GN)

 

Inauguracja roku akademickiego 2022/23. Rektorzy pytają Czarnka o środki na podwyżki i rachunki za energię

Janusz Szczerba, prezes RSZWiN ZNP: Nie pamiętam takiego wrzenia na uczelniach jak obecnie. Jesteśmy smutni i wściekli