CBOS: Średnie wydatki rodziców na wyprawkę szkolną wyniosły 1120 zł

Na początku tego roku szkolnego rodzice, którzy mają uczące się dzieci, wydali średnio 1120 zł, czyli przeciętnie o 69 zł więcej niż rok temu – wynika z nowego badania CBOS.

Ośrodek badał deklarowane wydatki, jakie ponoszą rodzice na zaspokojenie potrzeb szkolnych uczniów takich jak podręczniki, przybory, mundurki, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja.

Jednocześnie CBOS odnotował w stosunku do ubiegłego roku spadek zainteresowania rodziców płatnymi zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci, co może być związane z deklarowanym wzrostem wydatków na ich szkolne potrzeby.

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły średnio 865 zł, w przypadku dwojga dzieci było to średnio 1321 zł, a w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do szkół średnio wydano 1950 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym najbardziej wzrosły wydatki w rodzinach z jednym dzieckiem w wieku szkolnym.

W raporcie zwrócono uwagę, że podobnie jak w poprzednich latach nie widać istotnych różnic w deklarowanych wydatkach szkolnych w zależności od poziomu dochodów w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, a także oceny warunków materialnych gospodarstwa domowego.

CBOS przyjrzał się też wydatkom na dodatkowe, płatne zajęcia. W tym roku szkolnym 63 proc. rodziców deklaruje, że któreś z ich dzieci uczęszcza lub będzie uczęszczać na opłacane przez nich zajęcia dodatkowe.

Miesięcznie na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe rodzice przeznaczają średnio 518 zł. Jest to kwota wyższa niż przed rokiem (wzrost o 23 proc.), ale niższa niż w latach 2016/2017 i 2017/2018.

Badanie przeprowadzono od 3 do 10 października na reprezentatywnej próbie 965 dorosłych Polaków.

Więcej na temat badania można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Kosztowny powrót do szkoły. Polska rodzina wyda na wyprawkę ponad 1 700 zł

Tysiąc złotych za podręczniki. Matka ucznia pokazała paragon z księgarni

Fot: zdjęcie ilustracyjne