Ciąg dalszy rozmów MEiN i związków. Resort Czarnka zapowiedział, że zajmie się szkolną biurokracją

Nauczycielskie związki zawodowe i przedstawiciele MEiN wracają dziś do rozmów. Według ministerstwa edukacji, tematem spotkania będzie problem prowadzenia przez szkoły dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej. Na kolejnym posiedzeniu – jeszcze w kwietniu – grupa robocza ma się zająć nauczycielskimi emeryturami.

Dziś o godzinie 11.00 w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy al. Szucha 25 rozpocznie się spotkanie grupy roboczej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

ZNP reprezentować będą: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Urszula Woźniak i Adam Młynarski.

Jak poinformował resort edukacji, tematem spotkania będą obowiązki nauczycieli wynikające z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej. Tak wynika z zaproszenia przekazanego przez MEiN.

Niewykluczone, że grupa robocza będzie też kontynuowała rozmowy na temat zmian w nowej ocenie pracy nauczycieli. Ministerstwo edukacji na kilka dni przed spotkaniem przesłało bowiem związkom zawodowym materiał roboczy na ten temat. Ocena pracy wywołuje spore emocje, ponieważ poprawienie obowiązujących od września 2022 r. nowych rozwiązań ciągnie się od listopada ub.r., a resort Przemysława Czarnka podczas jednego z poprzednich spotkań wycofał się z porozumienia w tej sprawie.

ZNP po spotkaniu z MEiN: Dzisiejsza dyskusja nie poprawi warunków pracy nauczycieli

Wcześniej ministerstwo – na wniosek ZNP – zgodziło się zmienić obowiązujące od 1 września 2022 r. zasady oceny pracy nauczycieli. Chodzi o to, żeby weryfikacja spełniania przez nauczycieli kryteriów oceny polegała nie na punktowaniu każdego z kryteriów (na skali 0-5 pkt., a jednego kryterium – 0-30 pkt.), ale na zasadzie “zaliczył-nie zaliczył”.

Obecny system doprowadził do tworzenia – wbrew obowiązującemu prawy – w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce regulaminów oceniania, a w nich – wskaźników.

Resort edukacji przygotował nawet projekt nowelizacji rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli zawierający wspomniane zmiany. Porozumienie wydawało się formalnością. Podczas spotkania 1 lutego br. okazało się jednak, że resort Przemysława Czarnka zmienił zdanie i wycofał się z zapowiedzianych zmian.

Podczas poprzedniego spotkania 22 marca br. nie udało się dojść do porozumienia, a resort edukacji zamierza podtrzymać punktację w procedurze oceny pracy nauczycieli. Związki otrzymały kolejny “materiał roboczy do dyskusji” z propozycją nowej punktacji (na skali 1-3) poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Środowe spotkanie ma być jednym z dwóch, jakie zaplanowano na kwiecień. Po świętach wielkanocnych grupa robocza ma się zebrać po raz kolejny. Tym razem w celu omówienia propozycji przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela dotyczącego wcześniejszych emerytur.

To efekt stanowiska ZG ZNP z 28 marca br., w którym Związek wezwał MEiN do jak najszybszego wypracowania rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli. “Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Ministra Edukacji i Nauki do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela” – mogliśmy przeczytać w stanowisku Zarządu Głównego ZNP.

Natychmiastowe rozmowy ws. przywrócenia emerytur! Zarząd Główny ZNP wzywa do podjęcia rozmów! Pismo do szefa MEiN

ZNP jednocześnie podkreślił konieczność przywrócenia wcześniejszych emerytur z art. 88 KN naliczanych na podstawie “starych” zasad, czy obowiązujących przed reformą emerytalną rządu Akcji Wyborczej Solidarność i UW. To istotne, ponieważ ministerstwo edukacji unika jednoznacznej deklaracji w sprawie zasad obliczania wcześniejszych emerytur. Tymczasem uzależnienie wysokości emerytury nauczycielskiej w oparciu o nowe zasady przechodzenia na świadczenie spowoduje, że świadczenia te będą niezwykle niskie.

Szef MEiN Przemysław Czarnek odpowiedział w na Twitterze, że zaprasza ZNP na przyśpieszone rozmowy ws. emerytur. Choć przy okazji nie mógł sobie darować zaczepki pod adresem Związku. “Związek Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni lat z determinacją prowadził walkę o utrzymanie uprawnień emerytalnych nauczycieli” – odpowiedział ZNP na te nieprawdziwe zarzuty.

Czarnek odpowiedział na wezwanie ZNP i przyśpiesza rozmowy ws. nauczycielskich emerytur. Kolejne rozmowy już po Wielkanocy

(PS, GN)