CKE podała wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju br. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 49 proc., z rosyjskiego – 57 proc., z francuskiego – 79 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 77 proc. Dzisiaj ósmoklasiści poznają też swoje indywidualne wyniki. Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają  9 lipca.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w pierwszym terminie, napisali egzamin od 16 do 18 czerwca br.

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 357 100 uczniów, w tym:

>> ok. 342 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej,

>> ok. 14 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych.

Do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu przystąpiło po ok. 1 200 uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 17 września br.

(JK, GN)

Egzamin ósmoklasisty: “Pan Tadeusz” i rozważania o możliwości poznania samego siebie

Egzamin ósmoklasisty: Dziś matematyka, jutro – język obcy

Do 2024 r. na egzaminach ma być łatwiej. MEiN przedstawiło plany na kolejne lata