CKE przypomina: Już za tydzień poprawka z matury

Już za tydzień ponad 50 tys. młodych ludzi otrzyma szansę na poprawienie oblanego egzaminu maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomniała o tym ważnym dla nich terminie

„Już za tydzień – 23 sierpnia – poprawkowy termin Matury 2022. Spośród ok. 61 000 osób uprawnionych, wolę przystąpienia do egzaminu poprawkowego zgłosiło 52319 osób (42 283 zdających chce przystąpić do egzaminu z matematyki)” – poinformowała CKE.

Do matury z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w 2022 roku (tj. w maju) przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 34 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Znamy wyniki tegorocznej matury. Kto zakończył egzamin dojrzałości sukcesem?

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Dyrektor CKE: W przyszłym roku matura będzie trudniejsza

(PS, GN)