Czarnek: Liczba uczniów z Ukrainy przyrasta o 10 tys. dziennie. Obecnie w polskich szkołach jest 85 tys. dzieci – uchodźców

Szacujemy, że ok. 700 tys. osób przekraczających granicę polsko-ukraińską to dzieci w wieku szkolnym. Obecnie w polskich szkołach jest 85 tys. dzieci uchodźców – powiedział w Programie 1 Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak zaznaczył, liczba ta zwiększa się o ok. 10 tys. na dobę.

Jak wskazał, „przytłaczająca większość” z tej grupy to są uczniowie szkół podstawowych. Podkreślił, że do szkół ponadpodstawowych zgłasza się stosunkowo niewielka liczba uchodźców.

Od 24 lutego, do Polski wjechało już ponad 2,1 mln uchodźców z Ukrainy. Większość z nich to kobiety i dzieci w wieku szkolnym. – Szacujemy, że około połowa uchodźców to są dzieci, a trzy czwarte to dzieci w wieku szkolnym. Szacujemy, że jest około 700 tys. dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym w Polsce – powiedział minister.

Zaznaczył jednocześnie, że najprawdopodobniej nie wszystkie dzieci z Ukrainy zostaną zgłoszone do szkół. – Temu służy rozporządzenie, które zwalnia je z obowiązku szkolonego, jeśli łączą się ze swoimi szkołami na Ukrainie, które prowadzą lekcje zdalne – wyjaśnił.

Szef MEiN ujawnił też, że posłowie… otrzymali już z MEiN nową wersję Lex Czarnek i pracują nad nią, tak by ustawa jak najszybciej mogła być przegłosowana i przedłożona ponownie prezydentowi.

Czarnek był też pytany o zmiany w nauczaniu przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” i przywrócenie elementów przysposobienia obronnego. – Nie będzie strzelania w szkole podstawowej, będziemy chcieli, żeby to były elementy zapoznania się teoretycznego z bronią. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych w klasie pierwszej chcemy żeby dzieci przynajmniej raz były na strzelnicy i mogły oddać strzał – wyjawił.

(JK, GN)

Czarnek: Od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa do szkół wrócą elementy przysposobienia obronnego

Szef MEiN odpowiada na wpis swojego doradcy o “zdrajcach Polski”. „Nie aprobuję tego rodzaju debaty”