W środę 9 listopada – spotkanie szefa MEiN z kierownictwem ZNP. Związek przedstawi rekomendacje i postulaty

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkają się w środę 9 listopada z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. Minister dowie się m.in. o wnioskach płynących z dyskusji w miasteczku edukacyjnym , Związek przedstawi swoją ocenę projektu budżetu państwa na 2023 r. oraz postulaty płacowe.

Do spotkania ma dojść w środę o godzinie 10.00 w siedzibie MEiN. – Jutro o godz. 10.00, w MEiN spotkanie z ministrem Czarnkiem. Chcemy mówić o ważnych problemach edukacji – poinformował we wtorek 8 listopada w mediach społecznościowych prezes ZNP Sławomir Broniarz.

W delegacji związkowej znajdą się też wiceprezesi ZG ZNP: Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Przedstawiciele ZNP chcą rozmawiać z ministrem edukacji m.in. o wnioskach płynących z edukacyjnego miasteczka, które przez tydzień funkcjonowało w pobliżu siedziby MEiN w Warszawie.

Miasteczko edukacyjne. Szef MEiN nie skorzysta z zaproszenia. Mówi o “hucpie politycznej”

W tym czasie zorganizowano szereg merytorycznych debat na temat najważniejszych problemów polskiej edukacji, jak m.in. warunki pracy w szkole, jakość nauczania, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, relacje z rodzicami, czy też sytuacja w szkolnictwie wyższym.

Podczas spotkania omówione zostaną także m.in. kwestie nakładów na oświatę przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. oraz zgłaszanego przez ZNP postulatu 20-procentowych podwyżek.

Manifestacja ZNP przed gmachem MEiN. „Dość oszczędzania na oświacie! Dość nauczycielskiej biedy!”

W udzielanych niedawno wywiadach Przemysław Czarnek narzekał na nieobecność prezesa ZNP podczas m.in. spotkań ministerialnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (od początku prac zespołu Związek jest reprezentowany przez delegację z wiceprezesem ZG ZNP na czele). Sławomir Broniarz zaproponował więc ministrowi – już wiele tygodni temu – spotkanie. Szef MEiN otrzymał m.in. zaproszenie na jedno z posiedzeń Prezydium ZG ZNP oraz do miasteczka edukacyjnego.

Teraz wszystko wskazuje na to, że spotkanie MEiN-ZNP dojdzie do skutku.

ZNP: „Minister Czarnek przełożył wtorkowe spotkanie z kierownictwem ZNP na kolejny tydzień. Czekamy na nowy termin”

(PS, GN)