Przemysław Czarnek wraca do pomysłu wyższego pensum. Projekt z 2019 r. znowu na stole

Podwyższenie pensum i likwidację średnich wynagrodzeń – takie propozycje przedstawił resort Przemysława Czarnka podczas wczorajszego posiedzenia ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. ZNP wkrótce przedstawi odpowiedź na pomysły MEiN.

– Za nami 2 godziny dobrego, merytorycznego spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych, samorządowych, przedstawicielami innych resortów. Rozmawialiśmy na temat tego, co przed nami, czyli powrót do nauki stacjonarnej klas I-III, powrót do nauki hybrydowej klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, a w końcu pełna nauka stacjonarna z końcem maja. To była też rozmowa o programach wsparcia dla dzieci i młodzieży. Dziękuję stronie rządowej i samorządowej za bardzo merytoryczne uwagi. Były też rozmowy o wsparciu psychologicznym i wsparcia kondycji fizycznej, a także na temat matur i egzaminów – relacjonował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek po posiedzeniu Zespołu ds. statutu zawodowego pracowników oświaty.

Czarnek chce rozmawiać o zmianach w systemie wynagradzania. MEiN przedstawi propozycje do 18 maja

Według ZNP, to wszystko ważne tematy, ale to gremium powołane zostało w innym celu. „Zdaniem przedstawicieli ZNP tematyka spotkania, choć niezwykle istotna, nie ma związku z zakresem działania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zadaniem tego zespołu – zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 56 MEN z dnia 3 listopada 2016 r. – jest wypracowywanie systemowych rozwiązań w dziedzinie edukacji narodowej oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty” – przypomniał Związek w komunikacie.

Zespół ds. statusu. ZNP walczy o pieniądze na zajęcia wyrównawcze. Kolejne spotkanie ma dotyczyć zmian w wynagrodzeniach

Szef MEiN wrócił też do tematu nauczycielskich wynagrodzeń. – W końcowej części spotkania rozmawialiśmy na temat systemu wynagradzania nauczycieli, systemowego podejścia do tego tematu. Zaczęliśmy tu dyskusję bardzo merytoryczną. Umówiliśmy się na spotkanie stacjonarne 18 maja – poinformował Przemysław Czarnek.

Do 10 maja MEiN ma przedstawić na piśmie propozycje do dyskusji na temat systemu wynagradzania. – Ta dyskusja, niezwykle ważna, poprzedzona będzie materiałem pisemnym, który przekażemy stronie związkowej i samorządowej. Na bazie tych materiałów pisemnych będziemy dyskutować na temat statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty po to, by dokonać zmian, które uatrakcyjnią zawód nauczyciela – wyjaśnił Przemysław Czarnek.

Jak poinformował ZNP, Czarnek podczas posiedzenia zespołu „zarysował przyszłe zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli”. Dotyczą one m.in.:
* likwidacji średnich wynagrodzeń, a tym samym dodatku uzupełniającego,
* uzależnienia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od dwóch poziomów wykształcenia (tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym i inne wykształcenie),
* uproszczenia awansu zawodowego (zmniejszenie liczby stopni),
* likwidacji dodatku na start przy równoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,
* powiązania wynagrodzenia zasadniczego z wynagrodzeniem minimalnym lub średnim w gospodarce narodowej,
* podwyższenia pensum o dwie godziny i jednoczesne zwiększenie wynagrodzenia,
* obowiązku prowadzenia dodatkowych zajęć przez nauczycieli poświęcających mniej czasu na przygotowanie się do zajęć,
* emerytur nauczycielskich.

Najwięcej emocji budzi powrót do postulatu podniesienia pensum o 2 godziny. Pomysł ten pojawił się w kwietniu 2019 r. podczas negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego toczących się w czasie strajku nauczycieli. Prowadząca negocjacje ówczesna wicepremier Beata Szydło przyjechała do RDS z propozycją wzrostu pensum o 2 godziny połączoną z podwyżką wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego o 125 zł netto. ZNP potraktował tę propozycję – w czasie strajku i tuż przed Świętami Wielkanocnymi – jako prowokację. Szczególnie, że podniesienie pensum o 2 godziny oznaczałoby zwolnienie ok. 80 tys. nauczycieli.

Nowa propozycja rządu: 20 godzin pensum

„17 maja Prezydium ZG przyjmie strategię związku wobec zmiany statusu nauczycieli” – czytamy w komunikacie Związku.

Poniżej można przeczytać cały komunikat ZNP po wczorajszym posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty:

„29 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez ministra edukacji w 2016 r. ZNP reprezentował wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński oraz członkowie Zarządu Głównego – Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

Zgodnie z pismem resortu edukacji skierowanym do partnerów społecznych tematem spotkania miały być zagadnienia związane z:

* powrotem uczniów do nauki stacjonarnej,
* programami MEiN dotyczącymi wsparcia uczniów po powrocie do szkoły.

Ministerstwo przedstawiło cztery programy, tj.:

* „Aktywny powrót uczniów do szkoły” – program ma na celu przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej;
* wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży szkolnej – program zakłada wsparcie dzieci i młodzieży szkolnej w czasie pandemii i w czasie wychodzenia z niej;
* działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku;
* pomoc w uzupełnianiu wiedzy – zajęcia wspomagające.

Zdaniem przedstawicieli ZNP tematyka spotkania, choć niezwykle istotna, nie ma związku z zakresem działania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zadaniem tego zespołu – zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 56 MEN z dnia 3 listopada 2016 r. – jest wypracowywanie systemowych rozwiązań w dziedzinie edukacji narodowej oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty.

Przedstawiciel ZNP zwrócił uwagę na brak projektu rozporządzenia szczegółowo regulującego kwestię organizacji dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym wynagradzania nauczycieli za realizację tych zajęć. Ministerstwo przedstawiło jedynie informację na ten temat.

Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt ustawy zwiększający subwencję oświatową na realizacji zadań w ww. zakresie. Związek – za pośrednictwem parlamentarzystów – złożył poprawki do ustawy gwarantujące zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie ww. zajęć, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli.

Ponadto podczas posiedzenia zespołu minister Przemysław Czarnek zarysował przyszłe zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli, dotyczące m. in.:

* likwidacji średnich wynagrodzeń, a tym samym dodatku uzupełniającego,
* uzależnienia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od dwóch poziomów wykształcenia (tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym i inne wykształcenie),
* uproszczenia awansu zawodowego (zmniejszenie liczby stopni),
* likwidacji dodatku na start przy równoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,
* powiązania wynagrodzenia zasadniczego z wynagrodzeniem minimalnym lub średnim w gospodarce narodowej,
* podwyższenia pensum o dwie godziny i jednoczesne zwiększenie wynagrodzenia,
* obowiązku prowadzenia dodatkowych zajęć przez nauczycieli poświęcających mniej czasu na przygotowanie się do zajęć,
* emerytury nauczycielskie.

Powyższa tematyka będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 18 maja (partnerzy społeczni mają otrzymać materiały do dyskusji).

17 maja Prezydium ZG przyjmie strategię związku wobec zmiany statusu nauczycieli”.

(PS, GN)