Drugi tydzień sesji maturalnej 2021. We wtorek matematyka i WOS na poziomie rozszerzonym

Zakończyła się matura 2021 z matematyki na poziomie rozszerzonym. To jeden z najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych. Zdawało ją ponad 75 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.  We wtorek po południu abiturienci zmierzą się także z WOS na poziomie rozszerzonym.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest przedmiotem dodatkowym. Oznacza to, że nie ma minimalnego wyniku, który uczeń musi uzyskać, żeby ją zdać. Wysokie rezultaty pomagają jednak dostać się na wymarzone studia. Arkusz egzaminacyjny można znaleźć tutaj.

W poniedziałek maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (arkusz z tego egzaminu znajduje się tutaj ) oraz z języka łemkowskiego i kaszubskiego (także poziom rozszerzony). Okazało się, że część zdających język polski pominęła istotną część arkusza i obawiała się, że może to doprowadzić do utraty znacznej liczby punktów podczas egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna na Twitterze postanowiła uspokoić zdających.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca. Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

(JK, GN)

Matura 2021. Piątek z językiem angielskim (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) oraz z filozofią

Po egzaminie z matematyki. Dariusz Kulma dla Głosu: Generalnie ta matura nie była łatwiejsza niż w ubiegłych latach

Po maturze z języka polskiego. Dariusz Chętkowski dla Głosu: Trzymam kciuki za maturzystów, ale obawiam się o wyniki