Dziś rozmowy nauczycielskich związków zawodowych z MEiN m.in. o ocenie pracy

Przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych i resortu edukacji spotkają się dziś, by porozmawiać m.in. o ocenie pracy nauczycieli i dokumentacji związanej z pracą tej grupy zawodowej.

O godzinie 10.00 rozpocznie się spotkanie grupy roboczej w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

ZNP reprezentować będą: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski.

Resort edukacji chce na spotkaniu poruszyć temat “odbiurokratyzowania pracy szkoły”. Chodzi o omówienie dokumentacji związanej z pracą nauczyciela i dyrektora szkoły.

W porządku dnia przewidziano też rozmowy o zasadach dokonywania oceny pracy nauczyciela. Ten temat wywołuje spore emocje, ponieważ ministerstwo edukacji podczas poprzedniego spotkania wycofało się z wcześniejszego porozumienia w tej sprawie. W czasie poprzednich spotkań ministerstwo – na wniosek ZNP – zgodziło się zmienić obowiązujące od 1 września 2022 r. zasady oceny pracy nauczycieli. Chodzi o to, żeby weryfikacja spełniania przez nauczycieli kryteriów oceny polegała nie na punktowaniu każdego z kryteriów (na skali 0-5 pkt., a jednego kryterium – 0-30 pkt.), ale na zasadzie “zaliczył-nie zaliczył”.

ZNP po rozmowach z MEiN: “To była farsa”. Niestety – bez ustaleń w kluczowych kwestiach

Obecny system doprowadził do tworzenia – wbrew obowiązującemu prawy – w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce regulaminów oceniania, a w nich – wskaźników.

Resort edukacji wraz z zaproszeniem na jedno ze spotkań przesłał związkom projekt nowelizacji rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli zawierający wspomniane zmiany. Porozumienie wydawało się formalnością. Podczas spotkania 1 lutego br. okazało się jednak, że resort Przemysława Czarnka zmienił zdanie i wycofał się z zapowiedzianych zmian.

Kilka dni później Związek wystosował do ministra edukacji Przemysława Czarnka list, w którym uznał działania jego resortu za niezrozumiałe. “Związek Nauczycielstwa Polskiego uznaje za niezrozumiałą decyzję Ministra Edukacji i Nauki, która podważa przyjęte wcześniej ustalenia dotyczące wykreślenia wartości punktowych stosowanych do oceny poziomu spełniania kryteriów oceny pracy zawartych w rozporządzeniu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli” – czytamy w liście prezesa ZNP Sławomira Broniarza do szefa MEiN.

Co torpeduje porozumienie ZNP i MEiN w sprawie oceny pracy? Dziwny finał rozmów

Natomiast w komunikacie ZNP zapowiadającym dzisiejsze spotkanie grupy roboczej br. podkreślono, że uzgodnione zmiany były “zgodne z postulatem ZNP i oczekiwaniami środowiska nauczycielskiego”, a “ich celem była eliminacja bezprawnych działań polegających na tworzeniu w niektórych szkołach i placówkach regulaminów i wskaźników oceniania”.

MEiN poinformowało też, że kolejne, zaplanowane na kwiecień br., spotkanie grupy roboczej poświęcone ma być obowiązkom nauczycieli wynikającym z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej.

Ocena pracy: ZNP oczekuje od MEiN dotrzymania obietnic i likwidacji punktacji

(PS, GN)