Ewa Drobek i ks. Damian Wyżkiewicz – Wyróżnieni w Konkursie Nauczyciel Roku 2019

Nauczycielka języków obcych ze społecznikowskim zacięciem oraz nauczyciel religii, a przy okazji pasjonat filozofii. Wspólnym mianownikiem w ich pracy jest nie tylko to, że uczą w szkołach średnich.

Ewa Drobek, nauczycielka języka angielskiego i języka niemieckiego w XV LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie.

Laureatka Wyróżnienia zaczęła uczyć wyjątkowo wcześnie – już na trzecim roku studiów, gdy miała 22 lata, dostała klasę wychowawczą w warszawskim gimnazjum uchodzącym za wyjątkowo „trudne”. Napisała plan naprawczy, zdobyła pieniądze
z samorządu, poświęciła wiele, by pomóc dzieciom, których pogardliwie nazywano „slumdogs”. Postanowiła udowodnić, że są wartościowi. I udało się! Wyróżniona przygotowała dla swojej pierwszej klasy wychowawczej autorski program naprawczy. W tym trudnym środowisku udało się jej osiągnąć sukces – 75 proc. uczniów ukończyło studia wyższe, większość na kierunkach językowych.

To był pierwszy znaczący sukces zawodowy pani Ewy, który dla jej uczniów oznaczał wyrwanie się z zaklętego kręgu biedy i wykluczenia. Potem, już w „Żmichowskiej”, nasza Wyróżniona też pracowała (i pracuje!) z uczniami z różnych środowisk, także tych „defaworyzowanych”. Może się pochwalić świetnymi wynikami nauczania. Wyniki maturalne jej podopiecznych oscylują w granicach 97-100 proc. na poziomie podstawowym i 89-92 proc. na poziomie rozszerzonym. Nauczycielka przygotowała m.in. trzech finalistów olimpiady języka angielskiego i dwóch finalistów olimpiady języka niemieckiego. Jej uczniowie zdobywali szereg nagród w innych konkursach
i olimpiadach. Pomaga uczniom z trudnościami językowymi, prowadząc w prywatnym czasie zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do matury. Nauczycielka pracuje
z uczniami chorymi onkologicznie. Opracowała także autorskie programy dla uczniów wybitnie zdolnych realizujących indywidualny tok nauki.

12 lat temu pani Ewa stworzyła Łazika Teatralnego. Współpracuje z 17 teatrami
w Warszawie i kilkoma poza stolicą, w tym z Teatrem Narodowym w Berlinie. Uczniowie i rodzice mają szansę raz w miesiącu wyjść wspólnie do teatru i po spektaklu porozmawiać z aktorami. Pani Ewa stworzyła także program autorski klasy o profilu teatralnym przy współpracy z jednym ze stołecznych teatrów.

To nie jest jej jedyna nowatorska inicjatywa. Wymyśliła i była wychowawczynią klasy o profilu architektonicznym (jedynej w Polsce!). 12 osób z klasy pani Ewy dostało się na studia architektoniczne, w tym siedem na uczelnie zagraniczne.

Wiele osób kojarzy Ewę Drobek z jej autorskim projektem „Żmichowska Śpiewa”. Nauczycielce udało się wydać wraz z uczniami sześć profesjonalnych płyt. Projekt został wyróżniony Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej i Nagrodą UNESCO.

 

Ks. Damian Wyżkiewicz, nauczyciel religii w Zespole Szkół nr 22
im. E. Konopczyńskiego w Warszawie

Od początku pracy w szkole ks. Damian prowadził koło filozoficzne (skończył studia
z filozofii na UJ). To jedna z jego pasji obok teologii i psychologii. Wcześniej pracował
w Pabianicach i tam w ramach tego koła przygotowywał uczennice do matury z filozofii, którą nieźle zdały (60 i 40 proc.) Z roku na rok ma coraz więcej zajęć koła filozoficznego
– obecnie aż 10 tygodniowo! Zespół szkół, w którym teraz uczy, składa się z LO
i technikum. Zajęcia z filozofii cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród licealistów, chodzą na nie również uczniowie technikum. Nawet jeśli oznacza to, że trzeba być w szkole po siódmej rano lub w sobotę. Dzięki zajęciom z ks. Damianem, jeden
z uczniów technikum – po zajęciach z religii, wzbogaconych o elementy filozofii, etyki
i psychologii – w II klasie zaczął przychodzić na filozofię. A później zdał maturę z tego przedmiotu na 42 proc. A z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – na 80 proc.

Nauczyciel jest koordynatorem szkolnej olimpiady filozoficznej. Uczestniczy w niej kilka osób rocznie, a niektórzy odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim. Ks. Damian koordynuje również interdyscyplinarne warsztaty dla młodzieży (poziom szkolny)
i olimpiady teologii katolickiej. Prowadzi zespoły wokalno-muzyczne i w LO, i w technikum. Zabiera młodzież do filharmonii, przy czym zawsze ma w zanadrzu darmowe bilety. Pomaga uczniom w uzyskaniu stypendiów z Dzieła Nowego Tysiąclecia – to działalność, którą rozpoczął jeszcze w Pabianicach i teraz kontynuuje ją w Warszawie. Prowadzi także zajęcia z łaciny (1 godz.) i historii sztuki i muzyki (1 godz.). Ks. Damian ma także certyfikat językowy i za darmo udzielał w szkole korepetycji z angielskiego zagrożonym uczniom.

Katecheta zainicjował szkolny klub dyskusyjny „Więź”, który działa od września. Pełnił rolę drugiego wychowawcy, wspierając nauczycieli i prowadząc część godzin wychowawczych. Prowadzi profil facebookowy swojej szkoły.

W Pabianicach był kapelanem hufca ZHP. Angażuje młodzież w wolontariat (pomoc niepełnosprawnym, powstańcom warszawskim, wigilie dla ubogich). Organizuje archidiecezjalny zjazd ministrantów i eliminacje ministrantów w piłce nożnej. Zaczął doktorat na UW, gdzie założył Koło Naukowe Filozofii Antropologicznej i zachęca swoich uczniów do brania udziału w pracach tego koła.

Fot. Rajmund Nafalski

Gala Nauczyciel Roku 2019. Fotoreportaż

Zyta Czechowska z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku Nauczycielem Roku 2019!

10 Nominacji do tytułu Nauczyciel Roku 2019. Gratulujemy!

Jakub Błaszczykowski Przyjacielem Szkoły 2019. Inicjatywa Edukacyjna Roku dla Maratonu Pisania Listów AI

Nauczyciel Roku 2019. Trwa 18. edycja naszego Konkursu! Szansa dla pasjonatów!