FDDS i 22 inne organizacje pozarządowe apelują do marszałek Witek, by Sejm zajął się projektem ustawy o ochronie dzieci

23 organizacje pozarządowe, w tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, apelują do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o ochronie małoletnich, złożonym 12 maja w Sejmie. „ Proponowane rozwiązania pozwoliłyby uniknąć wielu dziecięcych tragedii, takich jak śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy” – podkreśla FDDS.

„Projekt do tej pory nie otrzymał jednak druku sejmowego, mimo że zawiera szereg istotnych zmian w systemie ochrony dzieci w Polsce” – wskazuje FDDS.

Warto zwrócić uwagę, że ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw to projekt poselski współtworzony przez m.in. wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Projekt przewiduje m.in. analizę poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, wprowadzenie standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi, wprowadzenie krajowych strategii przeciwko przemocy wobec dzieci oraz przestępstwom seksualnym wobec dzieci oraz obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych.

Według FDDS na szczególne uznanie zasługują następujące zapisy projektu:

>> krajowe strategie na rzecz ograniczenia przestępczości na tle seksualnym i krzywdzenia dzieci,

>> standardy ochrony dzieci we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi,

>> kwestionariusz oceny bezpieczeństwa dziecka – by pracownicy socjalni, policjanci i pracownicy ochrony zdrowia sprawniej i w bardziej metodyczny sposób oceniali, czy dziecko zdrowie i życie dziecka jest zagrożone,

>> ustanowienie reprezentanta dziecka podczas spraw sądowych,

>> wysłuchanie dziecka we wszystkich sprawach, które go dotyczą,

>> obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych,

>> analiza poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci.

Projekt ustawy znajduje się tutaj. Pełną treść apelu instytucji i organizacji pozarządowych do marszałek Witek można znaleźć tutaj

Jednocześnie częstochowskie Stowarzyszenie ETOH zbiera podpisy pod petycją „DOŚĆ PRZEMOCY WOBEC DZIECI!”. Organizatorzy petycji domagają się natychmiastowego wprowadzenia ustawy, ponad podziałami politycznymi. Petycja znajduje się tutaj

(GN)

FDDS złożyła w Sejmie petycję ws. przyjęcia rozwiązań chroniących dzieci przed przemocą w różnego rodzaju placówkach i instytucjach

Śmierć Kamilka z Częstochowy. Głos zabrał m.in. szef MEiN oraz szkoła w której uczył się chłopiec

Kurator oświaty o kontroli w szkole Kamila z Częstochowy. „Problemy ucznia z mową stanowiły barierę w jego komunikowaniu się”