GUS: Rośnie poziom skrajnego ubóstwa w Polsce, także wśród dzieci

W 2020 roku wzrósł poziom skrajnego ubóstwa w Polsce. Poniżej minimum egzystencji żyje ponad 5 proc., czyli ok. 1,9 mln Polaków. Oznacza to, że ich przeciętne miesięczne wydatki nie przekraczają 640 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 1727 zł w przypadku rodziny czteroosobowej. Mimo programu 500 plus wzrosło także skrajne ubóstwo wśród dzieci – wynika z najnowszych danych GUS.

Odsetek osób skrajnie ubogich wzrósł w 2020 roku do 5,2 proc. z ok. 4,2 proc. w 2019 roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w ubiegłym roku przybyło ponad 370 tys. takich osób i jest ich w Polsce ok. 1,9 mln.

“Pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 roku zamrożenia części gospodarki i ograniczeń w kontaktach społecznych, w odpowiedzi na pojawienie się w Polsce koronawirusa i rozwój pandemii COVID 19” – czytamy w raporcie GUS.

W ostatnich latach w walce z ubóstwem wśród dzieci pomagał program 500 plus. Jednak najnowsze dane pokazują, że w 2020 roku wzrosło skrajne ubóstwo wśród dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 17 lat). Zasięg skrajnego ubóstwa w tej grupie wiekowej wyniósł 5,9 proc.. To znaczy, że powrócił do poziomu podobnego jak w 2018 roku (6 proc.), czyli jeszcze przed rozszerzeniem świadczenia na pierwsze dziecko. Na poziom ubóstwa ma wpływ szereg czynników, w tym choćby sytuacja na rynku pracy.

Jak podaje GUS do najbardziej zagrożonych ubóstwem należały osoby w gospodarstwach utrzymujących się ze świadczeń społecznych (poza emeryturami) oraz z rolnictwa a także rodziny wielodzietne oraz gospodarstwa z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Czynnikiem zwiększającym ryzyko ubóstwa skrajnego był brak lub niski poziom wykształcenia.

(JK, GN)

Sfera biedy wzrośnie już wkrótce. Szokujące prognozy

GUS: Spada zasięg ubóstwa wśród dzieci. “Pierwszy raz poniżej 1 miliona”

Ponad 900 tys. dzieci doświadczyło ubóstwa, a 300 tys. żyje w skrajnym ubóstwie. Raport Szlachetnej Paczki o biedzie w Polsce