Instytut Filozofii i Socjologii PAN apeluje o przywrócenie na poziomie podstawowym WOS

„Do szkół ponadpodstawowych wprowadzono nowy przedmiot >>Historia i teraźniejszość<<. Zastępuje on na poziomie podstawowym >>Wiedzę o społeczeństwie<<. Uważamy to posunięcie za błędne i apelujemy o przywrócenie na poziomie podstawowym >>Wiedzy o społeczeństwie<< – czytamy m.in. w stanowisku Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Według naukowców nie jest potrzebny nowy przedmiot, szczególnie ze zideologizowaną podstawą programową. Potrzebne jest natomiast nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotów oddzielnych, lecz mocno powiązanych i silnie komunikujących się ze sobą.

„Szczególnie zaś szkodliwe jest dopuszczenie jako podręcznika do nowego przedmiotu >>Historia i teraźniejszość<< publikacji Wojciecha Roszkowskiego pod tym tytułem. Każdy podręcznik powinien spełniać konieczne warunki dotyczące treści i formy. Powinien przekazywać wiedzę pewną, należącą do tzw. głównego korpusu wiedzy, a jeśli prezentuje wiedzę kontrowersyjną, powinno to być wyraźnie zaznaczone. W szczególności zaś nie może prezentować poglądów kontrowersyjnych traktowanych jako bezdyskusyjne pewniki. Podręcznik nie może mieszać faktów z ideologią; przedstawiać ideologii jako udowodnionych faktów albo etykietować faktów jako ideologii. Nie może wreszcie zawierać istotnych błędów” – podkreślono.

„Jak to wielokrotnie wykazano w debacie publicznej książka Wojciecha Roszkowskiego nie spełnia tych elementarnych warunków dotyczących treści. W tej sytuacji fakt, iż formalnie i redakcyjnie jest w zasadzie poprawna, napisana potoczystym językiem, czyni jej pedagogiczny przekaz potencjalnie jeszcze bardziej szkodliwym. Dlatego też apelujemy o usunięcie przedmiotu >>Historia i teraźniejszość<< oraz o przywrócenie na poziomie podstawowym przedmiotu >>Wiedza o społeczeństwie<<, a w szczególności o usunięcie z listy podręczników wspomnianej publikacji Wojciecha Roszkowskiego” – czytamy.

Pod stanowiskiem podpisali się: prof. dr hab. Józef Niżnik – Przewodniczący Rady Naukowej IFiS PAN, prof. dr hab. Andrzej Rychard – Dyrektor IFiS PAN, dr hab. Irina Dubrow – prof. IFiS PAN – Dyrektor Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN

Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj

(JK, GN)

Ruszył portal edukacyjny „Jak z HiT-u zrobić hit”. To odpowiedź na podręcznik prof. Roszkowskiego

Drugi podręcznik do HiT dopuszczony do użytku

Jedynie 53 szkoły zdecydowały się na korzystanie z „podręcznika” prof. Roszkowskiego. Pełna mapa Wolnej Szkoły