Jak Polacy oceniają pomysł ograniczenia liczby lekcji religii? Jest sondaż w tej sprawie

Ponad 2/3 ankietowanych przez United Surveys dla Wirtualnej Polski opowiedziało się za pomysłem nowej minister edukacji Barbary Nowackiej dotyczącym ograniczenia liczby zajęć z religii w szkołach.

Gdy minister Nowacka obejmowała swój urząd 13 grudnia br., poinformowała o planowanych zmianach m.in. dotyczących organizacji zajęć z religii. W jej opinii, liczbę zajęć należy zredukować z 2 do 1, przy czym szkoły mogłyby w porozumieniu z rodzicami organizować dodatkową jedną godzinę religii, tyle że odpłatnie.

Ministrowie edukacji – Barbara Nowacka i nauki – Dariusz Wieczorek przejmują obowiązki w swoich resortach. Będzie audyt i zmiany w kuratoriach

– Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, to będzie to ich decyzja, w tym decyzja finansowa – wyjaśniła.

Zdaniem 67 proc. ankietowanych na zlecenie WP, takie zmiany należy ocenić pozytywnie, czy przym „zdecydowanie dobrze” oceniło je 41 proc. badanych, a „raczej dobrze” – prawie 26 proc. Przeciwko takiej zmianie opowiedziało się 28,7 proc. badanych, a 4,3 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Pomysł Nowackiej spotkał się ze zdecydowanym poparciem u wyborców rządzącej koalicji – KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Aż 92 proc. z nich jest zwolennikami zmian w organizacji lekcji religii. Wśród wyborców opozycji, czyli PiS i Konfederacji takich zwolenników jest tylko 8 proc. Wśród wyborców niezdecydowanych, aż 87 proc. popiera koncepcję nowej szefowej MEN.

Dane za rok szkolny 2023/2024: W liceach i technikach nawet 80 proc. uczniów nie uczęszcza na lekcje religii

Spadek zainteresowania uczniów i rodziców zajęciami z religii widać nawet w oficjalnych danych Episkopatu. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował kolejną edycję rocznika zawierającego dane statystyczne na temat kościoła – Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia. W roczniku można znaleźć m.in. informacje na temat organizacji zajęć religii i nauczycieli religii.

Według raportu, w roku szkolnym 2022/2023 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 80,3 proc. uczniów. W przedszkolach z lekcji religii korzysta 83,7 proc. dzieci, w szkołach podstawowych – 88,9 proc., ale w liceach – już tylko 60,1 proc., w technikach – 65,7 proc., szkołach branżowych I stopnia – 63,7 proc., a szkołach branżowych II stopnia – 55,3 proc. Warto przypomnieć, że w roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów.

Najwyższy odsetek uczniów uczęszcza na religię w diecezji przemyskiej (96,5 proc.), tarnowskiej (96,3 proc.) oraz rzeszowskiej (94,9 proc.), zaś najmniej – w diecezji warszawskiej (59,8 proc.), opolskiej (63,4 proc.) oraz łódzkiej (65,4 proc.).

Episkopat: Odsetek uczniów chodzących na religię spada

(PS, GN)