Jak zapewnić równy dostęp do edukacji w Polsce uczniom z Ukrainy? MEiN i UNICEF podpisały specjalny dokument

Przedstawiciele MEiN oraz UNICEF podpisali wspólny plan pracy w 2023 r. Inicjatywa dotyczy szeroko rozumianej współpracy dotyczącej wsparcia edukacji uczniów z Ukrainy.

Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności nowej dyrektor UNICEF-u Regionu Europy i Azji Centralnej Reginy De Dominicis, która jest koordynatorem ds. uchodźców i migrantów w Europie.

Ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki podpis pod dokumentem złożył wiceminister Tomasz Rzymkowski, ze strony UNICEF-u Rashed Mustafa Sarwar, koordynator krajowy ds. uchodźców w Polsce.

Jak czytamy w komunikacie dla mediów głównym celem wspólnych działań MEiN i UNICEF jest przede wszystkim wsparcie procesu kształcenia ukraińskich dzieci, a także „zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji w Polsce”.

Obszary współpracy ujęte w Planie Pracy MEiN i UNICEF na rok 2023 obejmują:

>> wspólny projekt MEiN, UNICEF i Instytutu Badań Edukacyjnych we współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” – rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie zapewniania dostępności procesu kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży,

>> wzmacnianie transformacji cyfrowej i zwiększanie kompetencji cyfrowych uczniów,

>> wspieranie zdrowia psychicznego oraz psychospołecznego,

>> kampanię na rzecz kontynuowania edukacji do uzyskania pełnego wykształcenia,

>> analizę polskiej i ukraińskiej podstawy programowej,

>> przygotowanie nauczycieli, pedagogów i psychologów do wsparcia ukraińskich dzieci i młodzieży w ich integracji i dalszej nauce w Polsce,

>> organizację letniego wypoczynku i zajęć integracyjnych połączoną z nauką języka polskiego,

>> kontynuowanie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia zorientowanej w 2023 r. na doradztwo merytoryczne i kierunkowe MEiN przy wdrażaniu  zaplanowanych projektów.

(GN)

Nierozwiązane problemy edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Czarnek odpowiada RPO i zapowiada kontrole w szkołach

Kilka tysięcy dzieci i rodziców z Ukrainy skorzystało ze wsparcia UNICEF w Gdyni

UNICEF uruchamia Spilno Huby, by pomóc ukraińskim dzieciom w integracji z lokalnymi społecznościami