Jest wniosek ZNP do innych oświatowych związków o rozpoczęcie sporu z rządem

ZNP  zwrócił się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem na forum Rady Dialogu Społecznego. Pisma w tej sprawie zostały przesłane do przewodniczących – WZZ „Forum – Oświata” oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

„Wniosek ZNP jest wynikiem braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki. Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe” – czytamy w komunikacie na stronie ZNP. 

Oświatowe związki we wspólnym stanowisku odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce zawodowej

Poniżej publikujemy w całości pismo prezesa ZNP Sławomira Broniarza do FZZ i oświatowej „Solidarności”:

Kolega Sławomir Wittkowicz

Przewodniczący WZZ „Solidarność-Oświata”, FZZ

Kolega Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

Toczące się od wielu miesięcy rozmowy – w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – nie zbliżyły stanowiska Ministra Edukacji i Nauki i central związkowych. Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe.

Minister edukacji odrzucił kluczowy postulat związków zawodowych dotyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Wobec braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki, kontynuowanie rozmów na forum Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – w naszej ocenie – nie prowadzi  do osiągnięcia porozumienia.

Dlatego, zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem, zwracamy się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem, na forum Rady Dialogu Społecznego.

Prosimy o pilne zajęcie stanowiska wobec tej propozycji.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP /-/

(GN)

ZNP stawia żądania MEiN i ostrzega, że zwróci się do central związkowych o rozpoczęcie sporu z rządem

„Zachowanie ministra Czarnka jest zaprzeczeniem dialogu społecznego”. Komentarz prezesa ZNP do negocjacji z MEiN