Kierownictwo ZNP spotkało się z szefową sejmowej komisji edukacji. „Jest przestrzeń do współpracy i rozmowy”

Rozmowa była merytoryczna, jesteśmy zadowoleni z jej przebiegu – powiedział Głosowi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, po środowym spotkaniu kierownictwa Związku z Mirosławą Stachowiak-Różecką (PiS), przewodniczącą sejmowej komisji edukacji.

W spotkaniu, do którego doszło z inicjatywy Związku, wzięli udział Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz wiceprezesi Zarządu Głównego ZNP: Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Pytany o głośny wywiad szefowej komisji edukacji dla „DGP”, w którym Mirosława Stachowiak Różecka powiedziała m.in. że „nie warto umierać za Kartę Nauczyciela”, Krzysztof Baszczyński odparł, że „temat ten pojawił się podczas spotkania tylko marginalnie”. Skupiono się na kilku kwestiach, które należy szybko rozstrzygnąć, w tym – płacowych.

Szefowa komisji edukacji nie będzie „umierać za Kartę Nauczyciela” i nie mówi nie wyższemu pensum

– Poruszyliśmy kilka wątków. Jeden wymaga bardzo pilnych rozwiązań i dotyczy składów zespołów nadzorujących egzaminy np. po ósmej klasie – podkreślił wiceprezes ZG ZNP. – Przedstawimy propozycje odpowiednich rozwiązań w prawie – zapowiedział.

Najważniejsze sprawy, którymi według Związku powinna zająć się Sejm i które zostały poruszone podczas spotkania z szefową komisji edukacji to m.in.:

>> wzrost wynagrodzeń nauczycieli (propozycja ZNP polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju – dotyczy tego obywatelski projekt ustawy przygotowany przez Związek);

>> zmiana przepisów dotyczących składu osobowego komisji nadzorujących egzaminy, które zostały wprowadzone w czasie kwietniowego strajku, a w efekcie których osoba niebędąca nauczycielem a „posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może pracować podczas egzaminów”;

>> oraz wprowadzenie przepisów regulujących pracę nauczyciela w komisji egzaminacyjnej znajdującej się w szkole, w której ten nauczyciel nie jest zatrudniony.

– W najbliższym czasie mamy przekazać nasze pomysły w formie pisemnej przewodniczącej sejmowej komisji edukacji. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka poinformowała, że przedstawi je prezydium komisji. Zadeklarowała również, że sejmowa komisja jest „przestrzenią do współpracy i rozmowy” – powiedziała Głosowi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP.

Kampania legislacyjna ZNP. Związek chce przeforsować w Sejmie dwa swoje projekty ustaw

W środę podczas posiedzenia komisji edukacji o godz. 16.30 ma zostać przedstawiona „Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat planowanych działań w zakresie oświaty i wychowania. Kierunki i priorytety”. W posiedzeniu komisji weźmie udział delegacja ZNP z Krzysztofem Baszczyńskim.

(JK, GN)

Kierownictwo ZNP spotka się w środę z szefową sejmowej komisji edukacji i wysłucha informacji szefa MEN

Minister ujawni priorytety na 2020 r., Związek już pokazał swoje. Krzysztof Baszczyński: chcemy usłyszeć co planuje MEN