Kolejne kraje otwierają szkoły i przywracają tradycyjną edukację

We Francji, Niemczech i Holandii od poniedziałku 11 maja do pierwszych klas szkół podstawowych wrócili uczniowie. Także w Chorwacji uwolnione od zakazu zostały przedszkola i szkoły podstawowe od klas 1 do 4.

A jak to wygląda w praktyce?

Francja

Większość szkół i przedszkoli we Francji nie rozpoczęła w poniedziałek nauczania. Otwarte zostały placówki prywatne. Państwowe szkoły podstawowe i przedszkola mają się otwierać dopiero w ciągu kilku dni, a nauka w nich ma odbywać się rotacyjnie, tzn. dwa dni w tygodniu z uwagi na wymóg przebywania w klasach 10 uczniów. Pozostali uczniowie nadal mają uczyć się zdalnie. Licea pozostają na razie zamknięte. Gimnazja będą otwierane po 18 maja w departamentach oznaczonych przez służby sanitarne jako zielone, czyli z małą cyrkulacją wirusa. Część merów zapowiedziała jednak, że w ogóle na razie nie będzie otwierać szkół na swoich terenach.

Niemcy

Do wakacji letnich każdy uczeń w Niemczech ma wrócić do szkoły, a przykładowo w Hesji od czerwca mają być ponownie otwarte placówki opieki dziennej dla wszystkich dzieci. W żłobkach i przedszkolach opieka w nagłych wypadkach ma być stopniowo rozszerzana. Harmonogramy różnią się w zależności od kraju związkowego. W landach na południu Niemiec wszyscy uczniowie rozpoczną naukę dopiero w połowie czerwca, podczas gdy w innych krajach związkowych ruszyły w maju. W ostatni poniedziałek 11 maja do szkół poszli uczniowie z Nadrenii Północnej-Westfalii, największego pod względem liczby ludności kraju związkowego Niemiec. W placówkach oświatowych wprowadzono system wahadłowy.

Holandia

Od poniedziałku 11 maja także uczniowie szkół podstawowych w Holandii wrócili do tradycyjnej formy nauki. Na regularnych zajęciach w budynku nie może przebywać więcej niż połowa uczniów. Dlatego lekcje mogą odbywać się nawet cały dzień, a dzieci przychodzą na nie w turach. Inne rozwiązanie to lekcje w grupach naprzemiennie – co drugi albo trzeci dzień. Uczniowie nie muszą utrzymywać od siebie odległości 1,5 m. Muszą natomiast przestrzegać tego dystansu wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nauczyciele zostali zobowiązani do kontrolowania, czy dzieci często i prawidłowo (co najmniej 20 sek.) myją ręce. Wpływ otwarcia szkół podstawowych na sytuację epidemiologiczną w Holandii zostanie po raz pierwszy sprawdzony po 3 tygodniach. Od wyniku tego badania zależeć będą dalsze decyzje co obostrzeń i szczególnych przepisów w szkołach.

(JK, GN)

Tak uczniowie wracają do szkół w chińskim mieście Wuhan, gdzie wybuchła pandemia koronawirusa

Pekin skontroluje uczniów przy pomocy bransoletek

Świat: Szkoły powoli wracają do tradycyjnych lekcji, ale z zachowaniem rygorów sanitarnych