Kolejny apel do prezydenta o weto do lex Czarnek 2.0. Wystosowali go samorządowcy zrzeszeni w Związku Miast Polskich

Do kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy wpłynęło już co najmniej kilkanaście różnych petycji w sprawie zmian w prawie oświatowym. Łączy je apel o weto dla tzw. lex Czarnek 2.0. Do m.in. ZNP, Wolnej Szkoły, Nauczycieli Roku i OSKKO dołączyli też ostatnio samorządowcy zrzeszeni w Związku Miast Polskich.

„Nowelizacja Prawa oświatowego nie tylko nie zawiera żadnych pozytywnych zmian, lecz przeciwnie – jeszcze tą sytuację pogarsza – napisał m.in. Zygmunt Frankiewicz prezes Związku Miast Polskich do prezydenta Dudy i apeluje o niepodpisywanie nowego projektu.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, czy wejście w życie ustawy lex Czarnek 2.0 wpłynie negatywnie na warunki wykonywania Twojej pracy, np. realizację zajęć i projektów?

  • tak (87%, 455 głosów)
  • nie (7%, 39 głosów)
  • trudno powiedzieć (6%, 29 głosów)

Głosujących: 523

Loading ... Loading ...

Prezes ZMP zwraca uwagę, że po zawetowaniu przez Prezydenta RP w marcu 2022 r. nowelizacji Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw, nieco zmodyfikowany projekt ponownie stał się przedmiotem prac legislacyjnych, tym razem jako projekt poselski. Ustawę uchwalono 4 listopada br.

30 listopada br. Senat RP podjął uchwałę o odrzuceniu tej ustawy, biorąc ponownie pod uwagę między innymi opinie prawników – konstytucjonalistów, Biura Legislacyjnego Senatu, a także organizacji samorządowych i społecznych. Jednak w nocy z 1 na 2 bm. Sejm RP odrzucił uchwałę Senatu i ustawa trafi do podpisu prezydenta.

„Pragniemy zwrócić uwagę Pana Prezydenta, że w zakwestionowanym przez Pana w marcu zakresie dotyczącym nadmiernej ingerencji w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego ustawa nie tylko nie zawiera żadnych pozytywnych zmian, lecz przeciwnie – jeszcze tą sytuację pogarsza. Informowaliśmy o tym Sejm jeszcze przed uchwaleniem ustawy, powołując się na kluczowe fragmenty Pańskiego postanowienia z dnia 2 marca br. o odesłaniu ustawy do ponownego rozpat­rzenia” – pisze prezes ZMP.

Przypomina też, że ZMP w imieniu 354 miast wystąpił do Senatu z wnioskiem o odrzucenie ustawy. Do wniosku tego dołączył obszerne uzasadnieniem Komisji Edukacji ZMP. Warto także podkreślić, że na temat pierwotnego projektu rządowego, jak i będącego jego modyfikacją projektu poselskiego wypowiadały się krytycznie w opracowaniach i stanowiskach różne środowiska.

„Wobec zignorowania przez Sejm Pańskich argumentów i nieuwzględnienia stanowisk podmiotów uczestniczących w opiniowaniu nowego projektu, zwracam się do Pana Prezydenta o odmowę jej podpisania” – podkreśla Frankiewicz.

Całe pismo prezesa ZMP Zygmunta Frankiewicza do prezydenta Dudy znajduje się tutaj

(JK, GN)

Apel ZNP do Prezydenta o weto. “Ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa i doprowadzi do zmiany polskiego systemu oświaty”

Także OSKKO i STO apelują do prezydenta o zawetowanie lex Czarnek 2.0

List otwarty Nauczycieli Roku ws. Lex Czarnek 2.0. „Wyrażamy ogromne zaniepokojenie tym projektem nowelizacji”