List otwarty Nauczycieli Roku ws. Lex Czarnek 2.0. „Wyrażamy ogromne zaniepokojenie tym projektem nowelizacji”

„Zgłoszony poselski projekt ustawy stanowi zagrożenie dla publicznej edukacji opartej na kulturze dialogu, relacjach interpersonalnych i poszanowaniu różnych punktów widzenia” – podkreślają m.in. Nauczyciele Roku w liście otwartym do parlamentarzystów i prezydenta Andrzeja Dudy oraz apelują o „odrzucenie zmian wprowadzanych przez poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo oświatowe” czyli tzw. lex Czarnek 2.0.

19 Nauczycieli Roku wybranych w kolejnych latach w Konkursie Głosu Nauczycielskiego zaczyna swój list otwarty od cytatu z Wandy Traczyk -Stawskiej: „Nauczyciel musi być człowiekiem wolnym! Musi mieć swoją godność człowieczą, ale także przez państwo dane mu warunki do tego, by go szanowano…”

„Te słowa, przekazane nauczycielom i nauczycielkom przez nestorkę zawodu nauczycielskiego oraz bojowniczkę o wolną Polską Wandę Traczyk-Stawską podczas 20. już Gali Konkursu Nauczyciel Roku na Zamku Królewskim w Warszawie skłaniają nas, by zabrać głos w sprawie trafiającego właśnie pod obrady Sejmu i Senatu RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw” – zaczynają swój list.

„Jako Nauczyciele Roku wybierani od 20 lat, jako ci którym leży na sercu dobro polskiego ucznia i polskiej szkoły (ponad podziałami, za to w imię rzetelnej edukacji, w imię wolnej szkoły, w imię dobrostanu nauczycieli, dzieci i młodzieży), wyrażamy ogromne zaniepokojenie tym projektem nowelizacji” – podkreślają sygnatariusze.

Jak wskazują „zgłoszony poselski projekt ustawy stanowi zagrożenie dla publicznej edukacji opartej na kulturze dialogu, relacjach interpersonalnych i poszanowaniu różnych punktów widzenia” i przedstawiają  tylko kilka z nich:

– zmarginalizowanie roli dyrektorów, nauczycieli i rodziców w szkołach (większa decyzyjność i kontrola po stronie kuratorów)

– utrudnienie i zminimalizowanie działalności organizacji pozarządowych w szkołach. Bo o tym jakie organizacje będą mogły współpracować ze szkołą, będzie decydować kurator, a nie nauczyciele, uczniowie i rodzice

– pozorne zwiększenie roli rad rodziców, a w rzeczywistości wydłużenie procedur; ostatecznie i tak kurator będzie mógł zanegować jakąkolwiek decyzję rodziców.

– praktycznie całkowite wykluczenie nauczycieli z procesu decydowania o zajęciach prowadzonych przez organizacje społeczne; ustawa nie przewiduje inicjowania działań przez nauczycieli, którzy najlepiej mogą rozpoznać potrzeby edukacyjne uczniów

– ograniczenie możliwości realizacji edukacji domowej; wprowadzane przepisy ograniczają wielu uczniom kontynuowanie nauki w dotychczasowej formie

„Edukacja to nasza wspólna sprawa. Twórzmy szkołę, w której podstawą są relacje, podmiotowość i wzajemne zaufanie wszystkich stron tworzących szkolne społeczności” – apelują Nauczyciele Roku.

„Prosimy państwa Posłów i Senatorów (Pana Prezydenta) o wzięcie pod uwagę naszych wątpliwości i apelujemy o odrzucenie zmian wprowadzanych przez poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo oświatowe” – wzywają.

(JK, GN)

Nauczyciel Roku – jedyny taki Konkurs! Wszystkie informacje o Gali NR 2022 oraz o laureatach są dostępne na stronie glos.pl

Nauczyciel Roku 2022: Nauczyciele mają wyjątkową moc zmiany i poprawy świata! Wystąpienie podczas Gali NR 2022 (wideo)

Co dalej z Lex Czarnek? Prace nad projektem wstrzymano. Na razie…