Aktualności MEINSEJMSUBWENCJA OŚWIATOWA MEiN dzieli subwencję na 2023 r.

Choć parlament jeszcze nie zakończył prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 r., a co za tym idzie - ostatecznie nie ustalił…

Aktualności kuratorlex CzarnekNAUCZYCIELEPREZYDENT RPRODZICESEJMuczniowie Lex Czarnek 2.0 wraca. Sejm zajmie się projektem już w czwartek 3 listopada

Zaledwie po tygodniu zgłoszony przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe (tzw. lex Czarnek 2.0) został odmrożony, a Sejm przeprowadzi…

Aktualności konfliktnauczycielkaWARUNKI PRACYZNP Sieradz Presja ma sens. Nauczycielka z Sieradza, która pokonywała pieszo wiele kilometrów, by dotrzeć do uczniów dostała służbowe auto

Po doniesieniach medialnych na temat Zuzanny Kuran, nauczycielki SOSW w Sieradzu i jej pieszych wędrówek do uczniów, placówka przyznała jej służbowy samochód…

Aktualności DZIECIlockdownMINISTERSTWO ZDROWIASZKOŁY Otyłość, wysokie ciśnienie, zagrożenie cukrzycą. Eksperci o oddziaływaniu lockdownu na zdrowie dzieci

Co piąty chłopiec w wieku 8 lat ma otyłość - ostrzegli eksperci z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, którzy wraz z…

Aktualności #RPOedukacja włączającakonwencja ONZosoby niepełnosprawneprawa 10 lat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce. RPO zachęca do dyskusji o edukacji włączającej

„Dziesięć lat temu Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To dobry moment, aby przeczytać ten dokument na nowo i porozmawiać…

Aktualności Lex Czarnek 2.0list otwartyNauczyciele Roku List otwarty Nauczycieli Roku ws. Lex Czarnek 2.0. „Wyrażamy ogromne zaniepokojenie tym projektem nowelizacji”

„Zgłoszony poselski projekt ustawy stanowi zagrożenie dla publicznej edukacji opartej na kulturze dialogu, relacjach interpersonalnych i poszanowaniu różnych punktów widzenia” – podkreślają…