Także OSKKO i STO apelują do prezydenta o zawetowanie lex Czarnek 2.0

„Składamy na Pańskie ręce wniosek tysięcy dyrektorów szkół o odrzucenie skierowanego do Pana poselskiego projektu ww. ustawy „o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”. Występujemy w obronie wolności tworzenia szkoły przez jej zasadniczych partnerów: rodziców i nauczycieli, a co za tym idzie – w obronie wolnej, nowoczesnej szkoły dla uczniów” – podkreśla m.in. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty we wniosku do prezydenta o zawetowanie lex Czarnek 2.0. Także Zarząd Główny STO prosi prezydenta by „ochronił” Polaków przed złą ustawą.

OSKKO przedstawia swoje uzasadnienie wraz z argumentami za odrzuceniem lex Czarnek 2.0.

„Wnioskujemy o przypomnienie twórcom ustawy znanych nam wszystkim słów: >>pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot<<” – czytamy m.in. we wniosku.

„Środowisko tysięcy dyrektorów szkół występuje do Pana prezydenta o ponowne uratowanie równowagi we wpływie społeczeństwa i państwa na szkołę.  Od lat nie odnotowaliśmy tak szkodliwej dla jakości edukacji propozycji jak omawiana ustawa. Wnioskujemy o jej odrzucenie” – podkreślają.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, czy wejście w życie ustawy lex Czarnek 2.0 wpłynie negatywnie na warunki wykonywania Twojej pracy, np. realizację zajęć i projektów?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Także Zarząd Główny STO prosi prezydenta by ochronił Polaków przed złą ustawą. „Wspomniane zmiany w Prawie oświatowym zrujnują polskie szkoły, a szkoła w ruinie to zrujnowane marzenia przyszłych pokoleń. Wobec bierności polskiego rządu, czy wręcz sprzyjania zmianom szkodzącym oświacie, tylko Pan może zapobiec nadciągającej katastrofie. Niech Pańskie weto będzie Tarczą Edukacyjną, która ochroni polskich uczniów, ich rodziców i nauczycieli” – napisały m.in. do prezydenta władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

(JK, GN)

Apel ZNP do Prezydenta o weto. “Ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa i doprowadzi do zmiany polskiego systemu oświaty”