KRASP i Akademia Młodych Uczonych PAN krytykują tzw. pakiet wolnościowy dla uczelni wyższych. Czarnek odpowiada

„Podczas wielomiesięcznej dyskusji środowisko akademickie wielokrotnie zwracało uwagę na fakt, iż wolność wypowiedzi pracowników uczelni musi łączyć się z odpowiedzialnością naukowca i przestrzeganiem kryteriów naukowości w pracy badawczej oraz dydaktycznej” – napisali m.in. w specjalnym stanowisku rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odnosząc się do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce czyli tzw. pakietu wolnościowego” forsowanego przez MEiN. Podobne stanowisko zajęła Akademia Młodych Uczonych PAN.

KRASP podkreśla, że wolność wypowiedzi musi wiązać się z poszanowaniem godności człowieka, „a wolność akademicka nie może polegać na głoszeniu w przestrzeni uczelni opinii ignorujących wiedzę i metodologię badań naukowych”.

Negatywne stanowisko wobec projektu wyraziła też Akademia Młodych Uczonych PAN, która ostrzega przed ograniczeniem autonomii uczelni wyższych.

Co na to Przemysław Czarnek? Szef MEiN… oświadczył, że jest zażenowany.

Przypomnijmy, że dokument, który jest obecnie opiniowany ma na celu “wzmocnienie w uczelniach wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników oraz debaty akademickiej”.

Minister Czarnek krótko po swojej nominacji zapowiedział wprowadzenie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie rzekomemu “naruszeniu wolności wyrażania poglądów” na polskich uczelniach. To tak zwany “pakiet wolnościowy” nowego szefa MEiN mający chronić głównie nauczycieli akademickich o konserwatywnych poglądach, którzy podczas wykładów ze studentami głosili kontrowersyjne poglądy sprzeczne m.in. z wiedzą medyczną.

Pakiet zakłada m.in, że uczelnie wyższe nie będą mogły pociągać swoich pracowników do odpowiedzialności za głoszenie “przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych”, nawet jeśli przekonania te okażą się sprzeczne z wiedzą naukową, prawem lub zdrowym rozsądkiem.

(JK, GN)

Czarnek pokazał “pakiet wolnościowy” dla uczelni. Propagowanie np. faszyzmu czy terroryzmu będzie dopuszczalne?

Czarnek przedstawił swój „pakiet wolnościowy” dla uczelni wyższych. „Nie tylko dla konserwatystów”