Kurator Nowak nadal nie przeprosiła ZNP. „Piękny przykład dla uczniów, prawda?”

„Małopolski kurator oświaty nigdy nie był pozwany przez ZNP. Prywatnych spraw pani Barbary Nowak, kuratorium oświaty w Krakowie nie będzie komentować” – w taki służby prasowe kuratorium odpowiedziały dziennikarce portalu TVN24.pl Justynie Sucheckiej na pytanie, dlaczego mimo prawomocnego wyroku nie przeprosiła dotąd ZNP. „Piękny przykład dla uczniów, prawda?” – skomentowała sama dziennikarka.

Przypomnimy, że chodzi o głośną w mediach wypowiedź Nowak dla portalu wpolityce.pl z 6 maja 2019 r.

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty ma przeprosić ZNP za sugerowanie, że za alarmy bombowe w szkołach w trakcie matur w 2019 roku odpowiedzialni są nauczyciele i ich celem jest “destabilizacja polskiego państwa”, a „wzorem dla konstruktorów destabilizacji jest system totalitarny i mechanizmy komunistycznego czy faszystowskiego ustroju”.

Jak informował ZNP „Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem wydanym w dniu 2.09.2022 r. oddalił apelację Barbary Nowak (małopolskiej kurator oświaty) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który uwzględnił powództwo Związku Nauczycielstwa Polskiego o ochronę dóbr osobistych ZNP, skutkiem czego wyrok zobowiązujący Barbarę Nowak do opublikowania na własny koszt na stronie głównej serwisu internetowego wpolityce.pl oraz na profilu na Facebooku oświadczenia poniższej treści, stał się prawomocny”.

Oto treść przeprosin, do publikacji których Barbara Nowak została zobowiązana prawomocnym wyrokiem sądu:

„PRZEPROSINY

Niniejszym oświadczam, że moje twierdzenie, jakoby zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w kwietniu 2019 r. strajk był jednym z elementów konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji Państwa Polskiego obejmującego m. in. alarmy bombowe w szkołach jest twierdzeniem nieprawdziwym. Za podanie tej nieprawdziwej i naruszającej dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego informacji Związek ten przepraszam.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przepraszam także za moje twierdzenie, jakoby organizujący strajk działacze ZNP wzorowali się na totalitarnych systemach takich jak komunizm i faszyzm.

Barbara Nowak”

Do tej pory – mimo prawomocnego wyroku sądu – Nowak nie zamieściła przeprosin ani na portalu wpolityce.pl ani na Facebooku. Jej jedyne publiczne słowa, w których odniosła się poniekąd do orzeczenia padły na Twitterze : „Dziękuję portalom, jak i osobom prywatnym, publikującym na wyścigi moje słowa o roli ZNP podczas strajku w 2019 r.”- zakpiła.

Warto zauważyć, że wywiadu dla wpolityce.pl Nowak udzielała jako małopolska kurator oświaty.

(JK, GN)

Zapadł prawomocny wyrok sądu. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak ma przeprosić ZNP

Barbara Nowak ma przeprosić ZNP i nauczycieli za przypisanie im alarmów bombowych w trakcie matur 2019

Okręg Małopolski ZNP odpowiada na szkalujący artykuł kurator Nowak. „Nagromadzenie nieprawdy jest porażające”