Zapadł prawomocny wyrok sądu. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak ma przeprosić ZNP

„Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem wydanym w dniu 2.09.2022 r. oddalił apelację Barbary Nowak (małopolskiej kurator oświaty) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który uwzględnił powództwo Związku Nauczycielstwa Polskiego o ochronę dóbr osobistych ZNP, skutkiem czego wyrok zobowiązujący Barbarę Nowak do opublikowania na własny koszt na stronie głównej serwisu internetowego wpolityce.pl oraz na profilu na Facebooku oświadczenia poniższej treści, stał się prawomocny” – podał ZNP na swojej stronie internetowej.

Oto treść przeprosin, do publikacji których Barbara Nowak została zobowiązana prawomocnym wyrokiem sądu:

„PRZEPROSINY

Niniejszym oświadczam, że moje twierdzenie, jakoby zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w kwietniu 2019 r. strajk był jednym z elementów konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji Państwa Polskiego obejmującego m. in. alarmy bombowe w szkołach jest twierdzeniem nieprawdziwym. Za podanie tej nieprawdziwej i naruszającej dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego informacji Związek ten przepraszam.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przepraszam także za moje twierdzenie, jakoby organizujący strajk działacze ZNP wzorowali się na totalitarnych systemach takich jak komunizm i faszyzm.

Barbara Nowak”

(GN)

Barbara Nowak ma przeprosić ZNP i nauczycieli za przypisanie im alarmów bombowych w trakcie matur 2019

ZNP zażądał przeprosin od Barbary Nowak. Małopolska kurator ma na to trzy dni

To już pewne. ZNP pozwie kurator Nowak do sądu