Laptop trafi do ucznia, a szkoła zostanie skontrolowana

Obowiązek wypełniania przez organ prowadzący ankiet i umożliwienie przedstawicielom Ministerstwa Cyfryzacji kontroli szkół – takie zapisy znalazły się w projekcie umowy „przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę” opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nowy program rządu nakłada na szkoły kolejne biurokratyczne obowiązki

Zgodnie z przyjętą niedawno przez parlament ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, uczniowie klas IV mają otrzymać – bezpłatnie – kupione przez Ministerstwo Cyfryzacji laptopy. Natomiast nauczyciele mogą liczyć na bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup przenośnego komputera.

Prezydent podpisał ustawę o laptopach dla uczniów i bonach na laptopy dla części nauczycieli

Komputery zostaną zakupione przez MC, ale rozdysponowane pomiędzy uczniów przez organy prowadzące. Resort cyfryzacji opublikował więc projekt rozporządzenia zawierający wzór umowy, jaką urzędnicy podpiszą z przedstawicielami organów prowadzących.

Z projektu umowy wynika, że laptopy zostaną oznaczone „zgodnie z opracowanym wzorem graficznym”, czyli prawdopodobnie będą miały logo MC lub rządu.

Umowa nałoży na szkoły i organy prowadzące szereg biurokratycznych obowiązków. Organ prowadzący będzie musiał m.in. zobowiązać się m.in. do „uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji”, a w szczególności „do wypełniania ankiet”.

Nauczyciele przedszkoli jednak bez bonu na laptopa! Sejm odrzucił poprawkę Senatu

W szkołach pojawią się natomiast kontrolerzy Ministerstwa Cyfryzacji. I to nawet 5 lat po przekazaniu uczniom komputerów!

Organ prowadzący zobowiąże się bowiem do umożliwienia „przedstawicielom Ministra odbywanie wizyt w szkole/szkołach prowadzonej/ych przez Organ prowadzący szkołę, w terminie 5 lat od dnia wydania Przedmiotu Umowy, w celu weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy w związku z udzielonym wsparciem wynikającym z Ustawy”.

Rząd, jak zwykle, ściga się z czasem.

„Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 2 sierpnia 2023 r. Konieczność pilnego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia uwarunkowana jest sprawnym przeprowadzeniem procedury dystrybucji laptopów oraz wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (2 sierpnia 2023 r.). Wprowadzenie wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę przez Ministra Cyfryzacji jest jego kluczowym etapem. Biorąc pod uwagę liczbę laptopów i fakt, że sprzęt musi być sprawnie rozprowadzony na terenie całego kraju niezbędne jest jak najszybsze ustanowienie wzoru umowy, tj. w terminie wejścia w życie ustawy” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W roku szkolnym 2023/2024 laptopy trafią do ok. 400 tys. czwartoklasistów.

(PS, GN)