List otwarty nauczycielek i nauczycieli do premiera Mateusza Morawieckiego. „Haniebna lekcja na granicy polsko-białoruskiej”

„Każdego dnia swojego urzędowania prowadzi Pan publiczną otwartą lekcję wychowawczą, a słuchaczami i widzami są wszyscy obywatele i obywatelki, w tym uczniowie i uczennice polskich szkół. W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami haniebnej lekcji na granicy polsko-białoruskiej. Ponosi Pan odpowiedzialność za skutki tej fatalnej edukacji. Będziemy się z nimi borykać w dalszej pracy wychowawczej, a co gorsza, będziemy je odczuwać w przyszłości” – napisali m.in. do premiera Morawieckiego nauczyciele i nauczycielki z Obywatelskiej Rady Pedagogicznej Oddolnych Ruchów Nauczycielskich

Obywatelską Radę Pedagogiczną Oddolnych Ruchów Nauczycielskich tworzą nauczyciele związani z takimi grupami jak „Edukacja w Działaniu, „My, nauczyciele”, „NIE dla chaosu w szkole” i „Protest z Wykrzyknikiem”.

„Chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec działań Pana i Pańskiego rządu na granicy Polski i Białorusi. Protestujemy przeciw nielegalnej praktyce pushback wobec obcokrajowców, którzy przedostali się na terytorium Rzeczypospolitej i chcą skorzystać z prawa do pomocy międzynarodowej. Potępiamy bezduszne działania skazujące ludzi na śmierć w wyniku głodu i wychłodzenia. Są one w całkowitej sprzeczności z wartościami, które w oparciu o Prawo oświatowe przekazujemy naszym uczniom i uczennicom” – czytamy w liście.

„Preambuła ustawy Prawo oświatowe odwołuje się bezpośrednio do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. – Zgodnie z nimi życie człowieka jest najwyższą wartością, a łamanie praw człowieka nie ma żadnych uzasadnień. Próby tworzenia takich usprawiedliwień przez Pański rząd są skrajnie demoralizujące. Skutki dzisiejszych pańskich działań wobec uchodźców na granicy mogą być tragiczne dla przyszłości naszej i naszych uczniów i uczennic” – podkreślają sygnatariusze.

Według nich ostatnie wydarzenia na granicy mogą skutkować u młodych ludzi obniżeniem poziomu empatii, zaburzoną zdolnością do rozpoznawania dobra i zła, obniżeniem lub nawet utratą wrażliwości i uważności na drugiego człowieka.

„Tak ukształtowani, będą w przyszłości tworzyć społeczeństwo ze zwiększoną skłonnością do agresji, niezdolne do budowania szczęśliwej wspólnoty, w której ludzie wzajemnie dbają i troszczą się o siebie” – wskazano.

„Panie Premierze! Wzywamy Pana do przestrzegania prawa międzynarodowego i do natychmiastowego udzielenia pomocy humanitarnej każdemu człowiekowi, który znajduje się na terenie naszego państwa” – konkludują autorzy listu.

(JK, GN)

Fot: Twitter

UNICEF Polska: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest nieakceptowalna i nieludzka

Apel oddolnych ruchów obywatelskich ws. współpracy oświatowych związków. Jest odpowiedź ZNP