List otwarty przewodniczącego Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy ws. lex Czarnek

Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych z niepokojem przyjmuje wiadomość, że nawet po konsultacjach społecznych zorganizowanych przez organy władzy od 21 lipca 2021 r., większość zainteresowanych organizacji utrzymuje ten sam krytyczny stosunek do pierwszego projektu, przekazanego do Sejmu w dniu 30 listopada 2021 r.” – czytamy m.in. w liście otwartym Gerharda Ermischera do polskiego rządu ws. lex Czarnek.

„Śledząc uważnie ostatnie wydarzenia w Polsce, zauważamy, że w obecnym projekcie nadal figurują główne niepokojące elementy:

>> proces centralizacji szkolnictwa poprzez zwiększenie uprawnień kuratorów;

>> ograniczenie uprawnień związków zawodowych, rodziców i samorządów lokalnych w zakresie zarządzania szkołami;

>> biurokratyzacja i de facto ograniczenie dostępu do szkół organizacjom pozarządowym i innym organizacjom.

Tendencje te zdecydowanie podważają demokratyzację i inkluzywne kierowanie szkołami” – podkreślono w liście.

Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy jest zaangażowana we wdrażanie standardów Rady Europy w zakresie edukacji.

„Wśród ponad 300 międzynarodowych organizacji pozarządowych, które tworzą naszą Konferencję, wiele z nich posiada wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie edukacji i są ważnymi interesariuszami edukacji na całym świecie. Wiele z nich, które mają swoich członków w Polsce, wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją w kraju” – przypomina Gerhard Ermischer, który wyraża nadzieję, że proponowane zmiany w Prawie oświatowym NIE będą prowadziły do upolitycznienia szkół, NIE zmniejszą roli władz lokalnych i NIE zagrożą pluralizmowi opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.

(JK, GN)

 

To już pewne. Pierwsze czytanie lex Czarnek w Sejmie we wtorek 14 grudnia

 

Kilkadziesiąt organizacji społecznych apeluje do parlamentu o zatrzymanie prac nad “Lex Czarnek” i “Lex Wójcik”