MEiN odpowiedziało RPO ws. dramatycznej sytuacji w oświacie. Jest m.in. o „prestiżu zawodu nauczyciela”

„Podzielam opinię, że obecne rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli nadal nie są wystarczająco satysfakcjonujące. W celu zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela niezbędne jest w szczególności dokonanie kompleksowych zmian w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z szerszymi zmianami w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Dlatego też kontynuowany jest dialog z partnerami społecznymi tak wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski odpowiedział rzecznikowi praw obywatelskich na jego alarmistyczne wystąpienie ws. złego stanu oświaty w Polsce, na który składają się m.in. braki kadrowe, nadmierne obciążenie nauczycieli, niskie płace.

„Dyrektorzy nadal mają trudności, aby zapewnić pełną obsadę kadrową w szkołach. Efektem jest nadmierne obciążenie obowiązkami zatrudnionych już nauczycieli, którzy skarżą się na niskie płace. To z kolei prowadzi do pogorszenia jakości procesu dydaktycznego, opieki i wychowania. Skutkiem utrwalenia się przekonania o złym stanie oświaty będzie większa popularność edukacji domowej i szkół prywatnych dostępnych jednak tylko dla części dzieci” – alarmował w grudniu rzecznik praw obywatelskich.

Marcin Wiącek wystąpił w tej sprawie do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Kolejny raz. „W nawiązaniu do wystąpienia generalnego z 14 września 2021 r. – dotyczącego braków kadrowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych” – RPO zwrócił uwagę na liczne sygnały wskazujące, że negatywne zjawiska utrzymują się. Zagraża to realizacji konstytucyjnego prawa do nauki (art. 70 Konstytucji RP).

RPO alarmuje MEiN ws. stanu oświaty: braki kadrowe, nadmierne obciążenie nauczycieli, niskie płace

RPO odpowiedział Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w MEiN. Okazuje się, że w optyce MEiN w oświacie wcale aż tak źle się nie dzieje, a resort chwali się wręcz licznymi „sukcesami”

„W bieżącym roku szkolnym na zwiększoną liczbę ofert pracy ma wpływ wprowadzenie od 1 września 2022 r. standaryzacji zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych” – napisał m.in. wiceszef MEiN.

Jak poinformował na dzień 2 stycznia 2023 r. łącznie we wszystkich województwach wykazano łącznie ok. 4,3 tys. wolnych miejsc pracy dla nauczycieli, w tym 1,4 tys. ofert skierowanych było do nauczycieli specjalistów pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

„Liczba ofert pracy bez uwzględnienia nauczycieli specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynosi 2,9 tys. W analogicznym okresie w roku 2022 liczba ofert pracy dla nauczycieli we wszystkich województwach łącznie wynosiła ok. 2,1 tys.” – stwierdził.

„Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. poprzez zagwarantowanie płac odpowiadających szczególnej roli społecznej tego zawodu, jest jednym z priorytetów działań, które są podejmowane przez Rząd w zakresie polityki oświatowej” – napisał Piontkowski i wyliczył -„sukcesy” rządu na tym polu ze wzrostem tzw. średniego wynagrodzenia na czele. Jednocześnie zarzucił nauczycielom, że pracują za mało.

Nawet 76 proc. podwyżki dla nauczyciela! Tak MEiN żongluje tzw. średnim wynagrodzeniem. Internauci nie dają się nabrać

„Wobec postulatów strony społecznej o wznowienie rozmów na temat aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły, Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Do prac w tym gremium zaproszone zostały reprezentatywne związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 listopada 2022 r. Tematem rozmów były kwestie związane z nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi oraz odbiurokratyzowaniem pracy nauczycieli. Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu br. Przygotowanie projektu odpowiednich zmian legislacyjnych będzie możliwe po zakończeniu prac tej grupy” – odpisał RPO wiceminister Piontkowski.

Pełna odpowiedź MEiN tutaj.

(JK, GN)

Od 1 stycznia pensja nauczycieli niższa od płacy minimalnej

Pieniądze z budżetu zamiast na nauczycielskie pensje trafiły do innych “dysponentów”. Czarnek odpowiedział na postulat dodatku inflacyjnego

Czarnek: W całym Kaliszu są tylko trzy wakaty. Dealerzy Wiedzy: Już po 1 września złożono 6,2 tys. ofert pracy dla nauczycieli

Sławomir Broniarz, prezes ZNP: Interesem Związku jest dobra, publiczna, bezpłatna edukacja