MEiN opracowało listy nauczycieli uprawnionych do tzw. nagrody specjalnej. Trafią do samorządów i szkół

Szkoły i placówki oraz samorządy otrzymają imienne listy nauczycieli zakwalifikowanych do 1125 zł nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Ma to nastąpić w ciągu kilku dni – podało MEiN. Resort przypomina, że nagroda ma trafić do nauczycieli pozostających w stosunku pracy na dzień 20 września 2023 r. – Część szkół nadal nie umieściła chociażby informacji dotyczących wymiaru zatrudnienia nauczycieli w Systemie Informacji Oświatowej, co może uniemożliwić wypłatę tej jednorazowej nagrody nauczycielom. Warto więc sprawdzić, czy wszystkie dane w SIO są właściwie wykazane” – ostrzegł wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski cytowany przez PAP.

Podczas posiedzenia Zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy, dopytywała, czy samorządy dostaną z resortu edukacji listy uprawnionych nauczycieli.

– Planujemy udostępnienie państwu raportów imiennych z listą nauczycieli, którzy są uprawnieni do otrzymania tej nagrody. Te raporty zostaną udostępnione państwu już niedługo, nawet w ciągu kilku dniu” – zadeklarował, jak podaje PAP, Marcin Nowak, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Jak mówił, szkoły i placówki oraz samorządy otrzymają takie listy imienne, z imieniem, nazwiskiem i numerem pesel (a w przypadku braku – numerem dowodu tożsamości) nauczyciela. – Każdy dyrektor będzie wiedział, którzy nauczyciele są zakwalifikowani do nagrody w szkole, i każdy samorząd będzie wiedział, ilu nauczycieli w szkołach, dla których jest organem rejestrującym, jest w jego samorządzie – podkreślił Marcin Nowak.

Przypomnijmy, że do 14 października samorządy powinny wypłacić nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Nauczyciel nie mający pewności, czy jest na liście imiennej sporządzonej przez MEiN, ma możliwość zapytania się dyrektora szkoły o swoją obecność na liście. Także w przypadku nie otrzymania przelewu nagrody 1125 zł (brutto) w terminie do 14 X 2023 r., takie pytanie jest pierwszym krokiem w procedurze reklamacyjnej.

(GN)

„Nie chcemy jałmużny tylko podwyżek”. Nauczyciele o zapowiedzi jednorazowej nagrody przed wyborami

Nagroda specjalna “na rękę” będzie niższa niż zapowiadane 900 zł. MEiN przypomina o podatkach i składkach na ZUS

Sejm znowelizował budżet na 2023 rok. Nauczyciele dostaną 1125 zł brutto tzw. nagrody specjalnej

Odchodzisz ze szkoły, nagrody nie otrzymasz. Czy rząd liczy, że nagroda specjalna zatrzyma odpływ nauczycieli? Szczegóły projektu