Sejm znowelizował budżet na 2023 rok. Nauczyciele dostaną 1125 zł brutto tzw. nagrody specjalnej

Sejm uchwalił w piątek 7 lipca br. nowelizację budżetu na 2023 r. oraz tzw. ustawy okołobudżetowej. Zgodnie z przyjętymi zmianami pracownicy budżetówki mają dostać jednorazowe dodatki, a nauczyciele 1125 zł brutto w ramach tzw. nagrody specjalnej. Przedwyborczy gest rządu nie satysfakcjonuje jednak pracowników sektora publicznego ani nauczycieli. ZNP domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 20 proc. z wyrównaniem od 1 lipca br. (stosowny projekt ustawy w tej sprawie nadal czeka na rozpatrzenie przez Sejm).

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto: >> dochody budżetu państwa na poziomie 601,4 mld zł, >> wydatki budżetu państwa na poziomie 693,4 mld zł, >> deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. nie większy niż 92 mld zł (wzrost o 24 mld zł).

W nowelizacji ustawy budżetowej dokonano przesunięć środków finansowych w ramach budżetu w związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach tzw. ustawy okołobudżetowej (ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023).

W myśl nowelizacji ustawy okołobudżetowej dodatkowe środki – 14 mld zł – trafią do samorządów. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym również części oświatowej subwencji.

Nagroda specjalna

Na wypłacenie nauczycielom tzw. nagrody specjalnej (1125 zł brutto i 900 zł „na rękę”) samorządy otrzymają w ramach subwencji oświatowej nieco ponad 935 mln zł.

Według oficjalnego uzasadnienia nagroda specjalna ma być przyznana nauczycielom z okazji przypadającej 14 października br. 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Jednak powszechny odbiór tej decyzji jest tak, że rząd wykonuje przedwyborczy gest i przyznaje jednorazowe świadczenie (płatne do 14 października) zamiast oczekiwanej przez środowisko podwyżki wynagrodzeń w oświacie.

Bonus (jako jednorazowy dodatek do wynagrodzenia lub jednorazowe wynagrodzenie) mają otrzymać jesienią również m.in. pracownicy państwowej sfery budżetowej, funkcjonariusze służb mundurowych, sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi.

Więcej na fundusz socjalny

W ustawie okołobudżetowej odmrożono od 1 lipca br. podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) dla nauczycieli. Oznacza to, że do ustalania odpisu stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021 r. (dotychczas obowiązywała kwota bazowa z 1 stycznia 2019 r.).  Na sfinansowanie wydatków związanych z odmrożeniem funduszu samorządy maja otrzymać ponad 147 mln zł.

Zmienia się także wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Zmianom towarzyszy jednak wiele niejasności (nie wiadomo kiedy wejdą w życie, ponieważ nadal trwa proces legislacyjny).

Dlatego ZNP wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki z pytaniami, według jakiej podstawy powinny być naliczane środki socjalne dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także nauczycieli emerytów. Minister nie przekazał do placówek żadnych wskazówek w zakresie wypłaty świadczenia przed 1 lipca, dlatego rzesza nauczycieli otrzymała już świadczenie w kwocie bez waloryzacji.

Teraz obie ustawy: budżetowa i okołobudżetowa trafią do Senatu.

Związek przypomina jednocześnie o swoim postulacie dotyczącym podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 20 proc. Od 31 marca br. w Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt nowelizacji KN przedstawiony przez ZNP (zgłoszony przez kluby i koła opozycji). Związek już kilkakrotnie występował do marszałek Sejmu o wyjęcie tej inicjatywy z „zamrażarki” i pilne rozpatrzenie.

***

W piątek Sejm uchwalił też ustawę o rewaloryzacji świadczenia wychowawczego 500 plus. Wypłaty mają być zwiększone do 800 zł automatycznie, rodzice mają dostać pieniądze na dzieci od 29 lutego 2024 r. – z wyrównaniem od 1 stycznia. Ustawa także została przesłana do Senatu.

(GN)

ZNP: Wniosek do marszałek Sejmu o pilne procedowanie projektu ws. wzrostu płac nauczycieli

„Nie chcemy jałmużny tylko podwyżek”. Nauczyciele o zapowiedzi jednorazowej nagrody przed wyborami

Odchodzisz ze szkoły, nagrody nie otrzymasz. Czy rząd liczy, że nagroda specjalna zatrzyma odpływ nauczycieli? Szczegóły projektu

Rząd przyjął ustawę o 800 plus. Waloryzacja ma obowiązywać od 2024 roku

Zmiana zasad naliczania ZFŚS. ZNP zapyta MEiN o podstawę