MEiN: Próbne matury na Warmii i Mazurach odbędą się w zaplanowanym terminie, w ścisłym reżimie sanitarnym

Po dodatkowej analizie i konsultacjach ze służbami Ministerstwa Zdrowia informujemy, że w woj. warmińsko-mazurskim, tak jak w całej Polsce, matury próbne odbędą się w zaplanowanym terminie, w ścisłym reżimie sanitarnym – poinformował resort edukacji i nauki. Przypomnijmy, że były wątpliwości co do próbnych matur w tym regionie, w grę wchodziło ich przesunięcie.

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że ze względu na sytuację epidemiczną prawdopodobnie próbne matury w woj. warmińsko-mazurskim zostaną przesunięte. Jednocześnie zaznaczył, że decyzję w tej sprawie podejmie szef MEiN Przemysław Czarnek. Już wiadomo, że w województwie warmińsko-mazurskim, tak jak w całej Polsce, matury próbne odbędą się w zaplanowanym terminie.

Przypomnijmy, że próbna matura 2021 rozpocznie się 3 marca. Szkoły będą przeprowadzać ją do 16 marca włącznie. Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 odbędzie się między 17 a 19 marca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała niedawno szczegółowy harmonogram. Oba sprawdziany mają odbyć się w szkołach, z zachowaniem wszystkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Jak informuje CKE tzw. próbne egzaminy powinny być przeprowadzane wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). CKE uznaje za nieuzasadnione wystawianie ocen cząstkowych na podstawie wyników testów.

(JK, GN)

Kontrowersyjna decyzja rządu. W woj. warmińsko-mazurskim uczniowie klas I-III wracają do edukacji zdalnej

Próbna matura 2021 rozpocznie się w szkołach 3 marca, a próbny egzamin ósmoklasisty 17 marca. CKE opublikowało harmonogramy

Dariusz Kulma: Każdy dodatkowy tydzień czy miesiąc nauki mógłby uratować wyniki tegorocznych matur