MEiN zachęca dyrektorów, by gabinety stomatologiczne w szkołach były otwarte także w wakacje

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca dyrektorów szkół, aby wspólnie z dentystami ustalili sposób funkcjonowania w wakacje gabinetów stomatologicznych w szkołach i poinformowali o tym rodziców. Wskazuje, że w czasie nauki zdalnej dzieci nie mogły korzystać z opieki stomatologicznej.

„Ze względu na długotrwały okres nauki zdalnej dzieci nie mogły w pełni korzystać z opieki stomatologicznej. Wakacje to dobry czas, żeby to nadrobić. Zachęcamy dyrektorów szkół, aby wspólnie z dentystami ustalili sposób funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w szkołach, który będzie uwzględniał specyfikę okresu wakacyjnego i poinformowali o tym rodziców. Przypominamy również, że podczas wakacji dzieci mogą korzystać z opieki stomatologicznej w gabinetach znajdujących się poza szkołami.” – czytamy w komunikacie MEiN.

„Ponadto w okresie wakacyjnym dzieci mogą korzystać z opieki dentystycznej w gabinetach, z którymi organ prowadzący zawarł umowę na świadczenie usług stomatologicznych. Przypominamy, że udzielanie świadczeń stomatologicznych odbywa się zawsze w obecności i za zgodą rodzica/opiekuna dziecka” – podkreślono.

(JK, GN)

Naczelna Izba Lekarska alarmuje: Grozi nam zapaść stomatologii szkolnej

Dentobusy jeżdżą nie tam, gdzie są potrzebne

RPO: Tragiczna sytuacja szkolnych gabinetów stomatologicznych, dzieci mogą zostać pozbawione leczenia zębów