MEN podsumowało miesiąc pilotażowego programu „Edukacja z wojskiem”

„W pierwszym miesiącu pilotażowego programu „Edukacja z wojskiem” 800 specjalnie przeszkolonych żołnierzy Wojska Polskiego odwiedziło 2 200 szkół w całej Polsce, przeszkoliło ponad 60 000 uczniów m.in. z zasad pierwszej pomocy czy ewakuacji” – podsumowało MEN. Program pilotażowy trwa od 6.05 do 20.06 br. Weźmie w nim udział ponad 3 tys. szkół z całej Polski.

W szkołach biorących udział w pilotażu przeprowadzone zostaną trzygodzinne bloki zajęć dostosowanych do wieku i zainteresowań uczniów. Zajęcia prowadzą żołnierze w obecności nauczycielek i nauczycieli.

Szkolenia odbywają się w czasie trwania zajęć edukacyjnych. W szkole wyłonionej do udziału w programie zajęcia są realizowane wyłącznie w jednym oddziale klasowym. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę na udział w zajęciach muszą wyrazić rodzice, w przypadku uczniów pełnoletnich oni sami.

Celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia, poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia, wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności oraz nauka bezpiecznego poruszania się w sieci, a także krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie.

Program „Edukacja z wojskiem”, będący wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz do szkół artystycznych. Przedsięwzięcie nie obejmuje szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Do 24 kwietnia MEN prowadziło nabór wniosków do udziału w programie pilotażowym.

(GN)

Ruszył pilotaż programu „Edukacja z wojskiem”. Potrwa do 20 czerwca i obejmie ponad 3 tys. szkół

W szkołach ruszy pilotażowy program „Edukacja z wojskiem”. „Potrzeba dobrej edukacji o obronności jest niezbędna”