MEN rusza z cyklem szkoleń na temat zmian w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym

W poniedziałek 14 grudnia ruszają szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym – informuje MEN. „Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych, którzy po zakończeniu szkolenia będą mogli poprowadzić w swoich placówkach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych” – czytamy na stronie resortu.

Tematyka szkoleń ma objąć zagadnienia: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analiza porównawcza; wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Jak informuje resort edukacji szkolenia prowadzone będą przez pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnej, pracowników akademickich i nauczycieli praktyków. Będą bezpłatne.

Szkolenie odbywać się będzie w formule blended-learning; część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet oraz część samokształceniowa moderowana przez eksperta prowadzącego część warsztatową.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny mają być przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmiany spowodowane są sytuacją epidemiczną związaną z epidemią koronawirusa i przejściem na edukację zdaną. Resort tłumaczy je tym, że nauka zdalna jest mniej efektywna niż tradycyjne nauczanie stacjonarne.

Od 20 do 27 listopada br. trwały prekonsultacje projektu wymagań, podczas których każdy zainteresowany mógł przekazać swoje opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat treści proponowanych wymagań. Wpłynęło ponad 2,5 tys. uwag, które zostały przekazane do analizy ekspertom z poszczególnych przedmiotów.

Prekonsultacje wymagań egzaminacyjnych zakończone

Szczegółowy harmonogram szkoleń zamieszczono na stronie internetowej MEN tutaj.

(JK, GN)

Egzaminy w 2021 r. na wyjątkowych zasadach. Co się zmieni?