MEN: W poniedziałek rozpoczynają się prekonsultacje ws. zmian w podstawach programowych

W poniedziałek 12  lutego br. rozpoczęły się prekonsultacje zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. MEN zachęca na swojej stronie do przesyłania uwag i opinii. Prekonsultacje, w których będzie można wziąć udział także online potrwają do 19 lutego 2024 r. „Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie” – czytamy m.in w komunikacie MEN. 

Zmiany – jak podaje resort – obejmują następujące przedmioty:

>>Szkoła podstawowa (klasa IV–VIII) – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

>> Liceum ogólnokształcące, Technikum – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki.

>> Branżowa szkoła I stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

>> Branżowa szkoła II stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka.

„Ze względu na planowaną w przyszłości kompleksową reformę programową proponowane obecnie zmiany polegają wyłącznie na ograniczeniu zakresu wymagań określonych w podstawie programowej z 2017 i 2018 r., tak aby od 1 września 2024 r. mogły objąć wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (lo, tech., bs I i bs II) oraz nie skutkowały koniecznością wymiany podręczników szkolnych” – podkreślono w komunikacie. 

Jak podaje MEN udostępnione dokumenty zawierają wszystkie wymagania określone w podstawie z 2017 i 2018 r., w których proponowane zmiany zostały oznaczone:

>> przekreśleniem i kolorem czerwonym – treści nauczania, które eksperci proponują wykreślić z obecnie obowiązującej podstawy programowej,

>> kolorem fioletowym – inne zmiany o charakterze porządkującym lub redakcyjnym, które eksperci proponują wprowadzić w obecnie obowiązującej podstawie programowej,

>> w przypadku przedmiotów: język łaciński , język łaciński i kultura antyczna, historia oraz wiedza o społeczeństwie zmiany wprowadzone są z użyciem trybu śledź zmiany.

„Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania własnych opinii, spostrzeżeń oraz sugestii do propozycji ograniczenia wymagań w podstawie programowej. Opinie można przesłać za pomocą specjalnego formularza kontaktowego” – wskazano. 

Po analizie nadesłanych uwag przygotowane zostaną projekty rozporządzeń Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla ww. typów szkół.  „Przewidujemy, że w kwietniu projekty trafią do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a w czerwcu zostaną podpisane przez Ministra Edukacji” – zaznaczono.

Nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową. Całościowa, nowa podstawa programowa wejdzie w życie 2 lata później – od 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.

Więcej na ten temat oraz projekty podstaw programowych można znaleźć tutaj  MEN zaprasza jednocześnie do udziału w prekonsultacjach online. Komunikat oraz harmonogram są dostępne tutaj

(GN)

W miasteczku edukacyjnym o podstawie programowej. „Zabija ciekawość i kreatywność”

Podstawę programową przedmiotów przyrodniczych trzeba uwspółcześnić. Dr Karol Dudek-Różycki: Nie ujedziemy tak dalej

Minister Barbara Nowacka zdradza, co zrobi MEN by odbudować prestiż zawodu nauczyciela, a szkoła stała się bardziej „przyjaznym miejscem”