MEN: Wnioski o refundację zakupu sprzętu do nauki zdalnej nauczyciele mogą składać tylko do 7 grudnia

Wnioski o wsparcie 500 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu wykorzystywanego w czasie nauki zdalnej nauczyciele mogą składać do 7 grudnia – przypomina resort edukacji narodowej. Refundacji podlegają tylko zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel powinien złożyć w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, taki wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich, a ze wsparcia może skorzystać tylko raz.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br., wówczas do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

(JK, GN)

Ze strony MEN można pobrać wzór wniosku dla nauczycieli o dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej

Rozporządzenie o refundacji podpisane. Kto otrzyma dofinansowanie, a kto nie?