MEN zmienił kontrowersyjne przepisy. Uczniowie mogą już odbierać osobiście legitymacje i świadectwa

Już obowiązują przepisy znowelizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw ukończenia szkoły w ewidencji szkolnej.

Przypomnijmy, że na początku roku szkolnego zaczęło obowiązywać prawo zgodnie z którym uczeń do 18 roku życia nie mógł sam odebrać i pokwitować odbioru legitymacji czy świadectwa (zrobić mógł to tylko jego rodzic lub opiekun prawny). Po fali krytyki jaka spadła na MEN minister Piontkowski zapowiedział wycofanie się z nowych przepisów.

MEN: Rodzice nie będą musieli odbierać za uczniów legitymacji oraz świadectw

Tak się też stało. Po zmianie zapisów w rozporządzeniu uczniowie mogą już samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane 17 września br. W Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone dzień później. Weszło w życie 19 września.

Można je znaleźć tutaj.

(JK, GN)