Miasteczko edukacyjne, dzień 6. Tematy: Pracownicy niepedagogiczni, finansowanie oświaty i piecza zastępcza

Zazwyczaj gdy mówimy edukacja, to myślimy o nauczycielach, uczniach, rodzicach. Nas, pracowników niepedagogicznych, niestety się pomija. A my jesteśmy i w placówkach oświatowych pełnimy różne funkcje od sprzątaczki, przez woźną, kucharkę, sekretarkę, specjalistę po dyrektora -menadżera. Chcemy zwrócić uwagę na to, że edukacja to również pracownicy, którzy nie są nauczycielami – mówiła Bożena Dwornik, przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP, podczas konferencji prasowej inaugurującej 6. dzień działalności miasteczka edukacyjnego. W czwartek w miasteczku dużo będzie się mówiło także o finansowaniu oświaty oraz o pieczy zastępczej.

– Samych pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych jest około 200 tys. Doliczając do tego pracowników pieczy zastępczej mamy dużą grupę która pracuje na rzecz edukacji. Choć my nie podlegamy pod MEiN tylko pod samorządy to jednak chcielibyśmy być zauważeni. A niestety jesteśmy pomijani. Nie było o nas mowy kiedy rozpoczynały się szczepienia przeciwko COVID-19, nie widzi się nas gdy wprowadzane są nowe reformy chociażby ostatnio przy okazji reformy dotyczącej edukacji włączającej. Dba się o dobro ucznia, nauczyciela, ale nikt nie zastanawia się jak sobie radzą pracownicy niepedagogiczni. Chcemy zwrócić uwagę na to, że edukacja to również ci, którzy nie są nauczycielami. – podkreśliła Bożena Dwornik.

Adam Młynarski, prezes ZNP w Radomsku i członek Zarządu Głównego ZNP zapowiedział panel dotyczący finansowanie oświaty.

– Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy obecny system finansowania oświaty jest rozwiązaniem dobrym, czy też powinniśmy iść w innym kierunku? Będziemy rozmawiali o wynagrodzeniach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Znamy dane OECD, które pokazują, że polscy nauczyciele są na trzecim miejscu w UE jeśli chodzi o zarobki. Na trzecim miejscu od końca. To jest ogromny problem – zaznaczył Młynarski.

 

– Spróbujemy też obalić mity dotyczące tych niebotycznych, według ministrów edukacji, „średnich” wynagrodzeń nauczycieli. Żadna grupa zawodowa nie ma takiego systemu, który zakłamuje rzeczywiste zarobki nauczycieli – wskazał. – ZNP nie stoi z boku, ma swoje propozycje. Firmujemy dwie inicjatywy obywatelskie. Jedna dotyczy powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce opartym o dane GUS, a druga inicjatywa dotyczy finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu, także wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli – przypomniał Młynarski.

Anna Fabisiak Pawłowska, pedagog z Warszawy poruszyła z kolei temat instytucjonalnej pieczy zastępczej.—Chcemy mówić o pracy w tych miejscach, które według planu ustawodawcy nie powinny już w ogóle istnieć ponieważ od wielu lat uchwala się przepisy zakładające likwidację tzw. domów dziecka. Natomiast my nadal jesteśmy i sprawujemy pieczę nad 16 tys. dzieci w skali kraju, dzieci  które są w ogromnym kryzysie psychologicznym, które trafiają do nas z różnymi traumami. W samej tylko Warszawie na umieszczenie w pieczy czeka 60 dzieci. Nie ma dla nich miejsc, placówki są przepełnione, brakuje kadry, wyspecjalizowani pracownicy odchodzą. Wymaga się od nas bardzo wiele a wynagrodzenia pozostają na poziomie najniższej krajowej – tłumaczyła.

Plan dzisiejszych wydarzeń w miasteczku oraz nazwiska panelistów można znaleźć tutaj

(JK, GN)

Miasteczko edukacyjne, dzień 5. Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i edukacja włączająca

Czarnka nie było, ale w miasteczku edukacyjnym nie brakuje gości. Protestujących wspierają nie tylko zwykli warszawiacy